Koulutukset - Talous- ja henkilöstöhallinto

Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä, Kotka

Kauppakamarin vuosittainen Arvonlisäverotuksen ajankohtaispäivä järjestetään jälleen Kotkassa ja Kouvolassa! Tule päivittämään ALV-tietosi ajan tasalle huippusuositun kouluttajamme Deloitten Petri Salomaan johdolla! 

Ohjelma:

9.45 Aamukahvit ja ilmoittautuminen

10.00 Tervetuloa!

Viimeaikainen oikeus- ja verotuskäytäntö
− uusimmat korkeimman hallinto-oikeuden ALV-ratkaisut ja niiden käytännön vaikutukset, mm.
  • toimialakohtaisia ratkaisuja; mm. terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen verottomuuden rajanvedot
  • kv. kaupan arvonlisäverotusta koskevat uudet ratkaisut; tavaran ja palvelujen myynti ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevan vesialuksen tai sen lastin tarpeita varten, tavaran vientimyynnin verottomuuden edellytykset
− keskusverolautakunnan uusimmat ALV-ennakkoratkaisut

Uusimmat ja tulossa olevat Verohallinnon ohjeet ja tulkinnat, mm.
− arvonlisäveron vähennysoikeuden tarkennukset; tärkeimmät käytännön muutokset ja vähennysoikeuden kiristyneet rajoitukset, mm.
  • kulujen kohdistaminen oikealle yhtiölle
  • verottomien myyntien / tuottojen vaikutus ALV-vähennysoikeuteen; KHO:n uudet linjaukset
  • yleiskulujen osittainen vähennysoikeus käytännössä
  • kiinteistöjen ja osakkeiden myyntiin liittyvien kulujen vähennyskelvottomuus; KHO:n uusi, verotuskäytäntöä muuttava ratkaisu
− vahingonkorvaukset arvonlisäverotuksessa
  • Verohallinnon ohje 1.2.2017
  • vahingonkorvauksen määritelmän muutokset
  • viivästys-/sopimussakkojen muuttunut ALV-käsittely
  • varausmaksujen ja sähkömarkkinalain mukaisten vakiokorvausten ALV-käsittely, 1.6.2017 voimaan tulleet muutokset
− liikuntapalvelujen arvonlisäverotus
− muut uudet ja päivitetyt sekä tulossa olevat ohjeet

Viimeaikaiset lainsäädännön muutokset
− kiinteistön määritelmän laajennus ja siitä johtuvat arvonlisäverolain muutokset 1.1.2017, mm.
  • muutokset kiinteistön myynnin ja kiinteistöihin liittyvien palvelujen ALV-käsittelyssä
  • koneisiin ja laitteisiin liittyvien asennus-, korjaus-, huolto- yms. palveluiden myynti ja osto kv. kaupan tilanteissa
  • kiinteistöinvestointien ALV-vähennysten tarkistusvelvoitteen soveltamisalan laajennus
  • Verohallinnon uusi ohjeistus
− kaupan peruuntumisen vaikutus ostajan vähennysoikeuteen 1.1.2017 alkaen
− maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys

Maahantuonnin verotuksen tulevat muutokset 2018
− maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirto Tullilta Verohallinnolle
− ALV-rekisteröidyn yhtiön maahantuonnin uudet ALV-menettelyt
  • maahantuontien ilmoittaminen ALV-ilmoituksella, tuontien ajallinen kohdistaminen
  • veron perusteen ja maahantuonnin veron määrän laskeminen


Verotusmenettelyn kokonaisuudistus 1.1.2017
− tärkeimmät arvonlisäverotusta koskevat muutokset lyhyesti
− muutokset verojen ilmoittamisessa ja virheiden korjaamisessa, mm. uusi vähäisten virheiden korjausmenettely ja korjausten tekotavan muutos, yhteenvetoilmoitusten uusi korjausmenettely

16.00 Kiitos tilaisuudesta!

(lounas n. klo 12.00, iltapäiväkahvit n. klo 14.00)


Paikka

Merikeskus Vellamo

Tornatorintie 99, Kotka


Osallistumismaksu

Normaalihinta 449 € + alv 24 %

Jäsenhinta 329 € + alv 24 %


Päivämäärä ja kelloaika

Tapahtuma-aika Ilmoittautumisaika
28.9.2017 10:00 - 28.9.2017 16:00 21.9.2017 16:00
Ilmoittaudu


Merikeskus Vellamo

Tornatorintie 99, Kotka