Ata carnet

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin

  • näyttelytavaroita,
  • ammatinharjoittamisvälineitä,
  • kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa edellä mainittujen tavararyhmien osalta noudatettavaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA carnet

  • korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa,
  • korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat,
  • sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan tuotavista tavaroista,
  • toimii myös tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana.

ATA carnet ei korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia (esim. ampuma-aseen tuontiluvat, terveystodistukset).

Carnet'ita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Kauppakamarit eri maissa muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Kymenlaakson alueen Ata Carnet -hakemukset tehdään Helsingin seudun kauppakamarissa.

Suomessa Keskuskauppakamari, PL 1000, 00101 Helsinki, vastaa carnet'lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

Carnet’lla maahantuodut tavarat on määräajassa (enintään 1 vuosi) jälleenvietävä maasta ja kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.

Lisätietoja Ata Carnet´sta

Ata Carnet –hakemus (https://www.atacarnet.fi/ATA-Carnet-hakemus)