if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

25.8.2022

Yritykset kokevat Suomen lähentyneet Yhdysvaltain-suhteet hyödylliseksi. Riskeihin varautuminen lisääntynyt harppauksin.

Kauppakamarien vientijohtajakysely

Jopa 95 prosenttia vientiyrityksistä on varautunut riskeihin epävarmassa geopoliittisessa tilanteessa. Kauppakamarien kyselyyn vastanneista vientiyrityksistä 56 prosenttia kokee Suomen lähentyneiden suhteiden Yhdysvaltojen kanssa hyödyttävän vientiä. Myös Nato-jäsenyydellä on 52 prosentin mielestä parantava vaikutus vientinäkymiin. Vientiyritysten vetäytyminen Venäjän markkinoilta on kiihtynyt.


Geopoliittinen epävarmuus ja siitä johtuvat häiriöt vaikuttavat yli 90 prosenttiin vientiyrityksistä. Yrityksissä on ryhdytty varautumaan uudella tavalla mahdollisiin riskeihin. 33 prosentilla yrityksistä varautuminen on merkittävällä tasolla.

- Vientiyritykset ovat joutuneet tarkastelemaan toimintatapojaan ja hankkimaan uusia kumppaneita jo koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan takia. Ennakkovarautumisen korkea aste yllättää ja kertoo siitä, miten tärkeää yrityksissä on arvioida ja tarvittaessa muuttaa toimintatapojaan uudessa geopoliittisessa ympäristössä. Erityisesti varautuminen energian saatavuuteen ja hintojen kova nousutahti nousivat vastauksissa useasti esiin, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.

Yritykset varautuvat mahdollisiin riskeihin muun muassa etukäteishankinnoilla, toimitusketjujen uudelleen järjestelyillä ja pahimmassa tapauksessa yt-neuvotteluilla. Riskien hallintaa on pyritty toimitusketjun eri osissa lisäämään. Raaka-aineiden ja polttoaineen saatavuuden varmistamiseksi yritykset hankkivat vaihtoehtoisia toimittajia. 

- Yritysten on sumuisessa ja jännitteisessä maailmassa suunnistettava eteenpäin, ja ne tarvitsevat siihen aiempaa enemmän tietoa eri markkinoista ja niiden häiriöistä. Yrityksiä on nyt myös kuultava erityisen herkällä korvalla, niin päättäjien kuin viranomaistenkin, sanoo Toivakka. 

Lähentyneet välit Yhdysvaltoihin ja Natoon luovat suuria mahdollisuuksia Suomelle 

Nato-jäsenyydestä käydyt keskustelut eri maiden välillä ovat lähentäneet Suomen välejä muihin Nato-maihin, etenkin Yhdysvaltoihin.

Yli puolet vastaajista on sitä mieltä, että Nato-jäsenyys parantaa vientinäkymiä. Suomen ja Yhdysvaltojen tiivistyneet suhteet hyödyttävät yli 56 prosenttia vientiyrityksistä. Vain alle 7 prosenttia vientiyrityksistä ei näe lähentyneiden suhteiden vaikuttavan vientinäkymiin.  

Suhtautuminen Nato-jäsenyyden positiivisiin vaikutuksiin on kasvanut toukokuussa tehdyn vientijohtajakyselyn neljästäkymmenestä prosentista 52 prosenttiin.

 - Lähentyneet välit Natoon ja Yhdysvaltoihin luovat suuria mahdollisuuksia Suomelle. On tärkeää huomioida avautuvia mahdollisuuksia eri toimialoille sekä eri kokoisille yrityksille ja kertoa näistä mahdollisuuksista eteenpäin epätietoisuuden vähentämiseksi. Suomalaiselle osaamiselle ovia avautuu esimerkiksi digitaalisuuden, vihersiirtymän ja energiatehokkuuden kentillä, sanoo Toivakka.

Enää kuudella prosentilla yrityksistä on toimintaa Venäjällä 

Toukokuussa tehdyssä kyselyssä 23,5 prosentilla vastanneista vientiyrityksistä oli liiketoimintaa Venäjällä. Vetäytymisprosessi oli kesken 16,8 prosentilla yrityksistä. Elokuun kyselyn mukaan Venäjällä liiketoimintaa harjoittaa enää alle kuusi prosenttia vientiyrityksistä ja vetäytymisprosessi on kesken 22,6 prosentilla yrityksistä.