if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

20.9.2022

Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta muuttaa nimensä ja toimintansa

Vuonna 2004 perustettu Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta muuttaa nimensä Kymenlaakson Kauppakillaksi ensi vuoden alusta lukien


Vuonna 2004 perustettu Kymenlaakson Venäjän-kaupan kilta päätti 14.9.2022 pidetyssä yhdistyskokouksessaan muuttaa nimensä Kymenlaakson Kauppakillaksi ensi vuoden alusta lukien.

Kokous nimesi 10-jäsenisen työryhmän valmistelemaan toiminnan muutosta marraskuun lopulla pidettävän sääntömääräisen syyskokouksen päätettäväksi.

Muutosten taustalla on kokouksessa esitelty Jakendos Oy:n laatima selvitys maakunnan yritysten ja muiden yhteisöjen kiinnostuksesta olla mukana kauppakillan vienti- ja tuontikaupan edistämisessä Venäjän sijasta Itämeren läntisten ympärysvaltioiden markkinoilla. Myös Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisuudet huomioidaan.

Kiltayhdistyksen syyskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja ja hallitus. Samalla päätetään uudesta toimintakonseptista, sääntöuudistuksesta sekä toimintasuunnitelmasta ja budjetista vuodelle 2023.

Kiltayhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 16 kymenlaaksolaista yritys- ja yhteisöjäsentä sekä 24 henkilöjäsentä.