if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

13.9.2023

Valtakunnalliset kauppakamaripäivät Kotkassa 14. - 15.9.

Valtakunnallisia Kauppakamaripäivät 2023 pidetään tänä vuonna Kotkassa.
Kauppakamaripäivät kokoavat noin 130 osallistujaa kaikista 18 alueellisesta kauppakamarista sekä Keskuskauppakamarin asiantuntijat kahdeksi päiväksi Kinopalatsiin Kotkaan.


Alla Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kirjoitus kauppakamaripäiville. Kirjoitus julkaistaan myös ensi viikolla ilmestyvässä Kauppakamari-lehdessä:

Suomi tarvitsee kilpailuetua vahvistavia ratkaisuja

Suomen talous on vakavissa rakenteellisissa ongelmissa. Väestö ikääntyy ja työikäinen väestö supistuu. Tuottavuuskehitys on ollut olematonta jo vuosia. Työllisyys on matalammalla ja rakenteellinen työttömyys korkeammalla tasolla kuin keskeisissä verrokkimaissamme Pohjoismaissa, Saksassa ja Hollannissa. Pitkän aikavälin julkisen kestävyysvajeen rinnalle on syntynyt krooninen rakenteellinen velkaantuminen. Pieleen menneen sote-uudistuksen myötä menot kasvavat aiempaa nopeammin. Valtionvelan korkomenot ovat ennätysmäisessä nousussa. Kun viime vuonna korkoja maksettiin noin 800 miljoonaa, ovat ne ensi vuonna jo 3,2 miljardia euroa.

Uuden hallituksen ohjelma ’Vahva ja välittävä Suomi’ vastaa onneksi lähes kaikkiin näihin ongelmiin. Suomea uudistetaan aivan uudella vaihteella ja paljolti kauppakamarien esittämien Ratkaisuja Suomelle -suuntalinjojen mukaisesti. Hallitusohjelmassa näkyy vahvasti kauppakamarien ja yrityselämän kädenjälki ja viesti siitä, miten pystymme investoimaan, kasvattamaan tuottavuutta sekä työllisyyttä ja siten koko Suomen kokonaishyvinvointia. Erityisenä huomiona on ohjelman linjaukset työmarkkinoiden joustoista ja ansio- sekä sosiaaliturvan uudistuksista, jotka ovat pohjoismaisen työlinjan mukaisia.

Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa tartutaan toimiin velkaantumisen korjaamiseksi. Esityksessä valtion budjettitalouden päätösperäiset menot pienenevät nettona 700 miljoonaa euroa, vaikka panostuksia lisätään mm. peruskoulun kehittämiseen sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kokonaisuudessaan valtion budjettitalouden menot pienenevät ensi vuonna 1,1 miljardia euroa ja velanotto 1,5 miljardia euroa verrattuna viime kevään edellisen hallituksen jäljiltä valmisteltuun tekniseen budjettikehykseen.

Monet ovat irvailleet sillä, että valtio ottaa ensikin vuonna sen kymmenen miljardia velkaa. Suunnanmuutos on kuitenkin selvä. Noin miljardin säästö vuosittain on sopiva tahti kaikkien julkisten menojen kohdalla. Tätäkin tärkeämpää ovat ne jatkossa tehtävät työllisyyttä, tuottavuutta ja kasvua vauhdittavat rakenneuudistukset. Kun näin toimitaan, velkasuhde saadaan kääntymään laskuun.

Vaikka hallitusohjelma muuten ruokkii kasvua ja edistää kilpailukykyä, voi työvoiman saatavuus osoittautua haasteeksi tulevina vuosina. Tehtävänämme on tarjota hallitukselle Suomen kilpailuetua vahvistavia ratkaisuja, jotta asemamme globaalissa kilpailussa osaavasta työvoimasta paranisi. On huolehdittava, että Suomeen töihin ja opiskelemaan haluavat pääsevät tänne mahdollisimman helposti ja että he kokevat olonsa tervetulleiksi.

Toivomme hallitukselle rohkeutta ja tahdonvoimaa viedä ohjelmaa käytäntöön. Kauppakamarit ovat tässä työssä tukena ja tätä pohdimme myös Kauppakamaripäivillä Kymenlaaksossa 14.-15.9.

Juho Romakkaniemi
toimitusjohtaja
Keskuskauppakamari
Tehtävänämme on tarjota hallitukselle Suomen kilpailuetua vahvistavia ratkaisuja, jotta asemamme globaalissa kilpailussa osaavasta työvoimasta paranisi.