if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

3.5.2021

Korona muuttaa työmarkkinoita: Etätyö jää pysyväksi ja digitalisaatio vauhdittuu

Yritykset uskovat, että koronapandemian aikana kertarysäyksellä käynnistyneestä etätyöstä tulee pysyvä ilmiö


Etätyön lisääntymiseen uskoo kaksi kolmasosaa (71%) kauppakamarin kyselyyn vastanneista kymenlaaksolaisyrityksistä.

Toinen ilmiö koronavuoden aikana on ollut digiloikka. Yli puolet (59%) Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä uskoo kriisin vauhdittavan digitalisaatiota. Etätyön lisääntyminen muutti radikaalisti myös johtamistapoja ja vastaajista lähes puolet (44%) uskoo kriisinajan johtamisesta jäävän pysyvän muutoksen johtamistapoihin.

Muina koronavuoden työelämään jättäminä toimintamuutoksina yritykset näkevät muun muassa henkilöstön osaamisen kehittämisen (29% vastaajista). 12% yrityksistä arvioi, että markkinaosuudet jaetaan toimijoiden kesken uudestaan, 13% arvelee, että kriisi vaikuttaa pysyvästi henkilöstön määrän vähenemiseen ja 16% uskoo kriisin laskevan liikevaihtoa.

Tulokset ilmenevät Kymenlaakson kauppakamarin ja muiden kauppakamarien viime viikolla suorittamasta kyselystä, jossa yrityksiltä tiedusteltiin, mitä muutoksia ne näkevät koronakriisin jättävän yritystoimintaan ja työnteon tapoihin.

Maksuvalmius heikoin pienillä yrityksillä sekä majoitus- ja ravitsemusalalla

Koronakriisi on vaikuttanut yritysten maksuvalmiuteen eli kykyyn selviytyä lyhytaikaisista veloista. Kyselyyn vastanneista Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä 13 prosenttia ilmoitti maksuvalmiutensa olevan välttävä tai heikko. Joka viidennellä yrityksellä maksuvalmius on tyydyttävä. Reilulla kahdella kolmasosalla yrityksistä (69%) maksuvalmius on hyvä tai erinomainen.

”Suurten yritysten tilanne näyttäisi olevan hieman parempi kuin pienten. Toimialoista esimerkiksi majoitus- ja ravitsemusala on todellisissa ongelmissa maksuvalmiudenkin suhteen”, Keskuskauppakamarin ekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Hallituksen suunnitelmat liikkumisrajoituksista ja niihin liittyvä poukkoileva viestintä aiheuttivat maaliskuussa laajasti huolta, epävarmuutta ja liiketoimintaa heikentäviä toimia yrityksissä. Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä yli puolet vastasi, että hallituksen suunnittelemat liikkumisrajoitukset haittasivat liiketoimintaa.

Koronavuoden aikana liikevaihto on pysynyt ennallaan tai kasvanut joka kolmannella yrityksellä, 68 prosentilla liikevaihto on tippunut. Näkymät kesään ovat hieman valoisammat; yli puolet yrityksistä uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan touko-kesäkuun aikana.

Lähes 80 prosentilla henkilöstömäärä pysyy kesäkuukausina ennallaan tai kasvaa. Henkilöstön määrä on pysynyt koronavuoden aikana ennallaan 60 prosentilla vastaajista. Noin kolmanneksella yrityksistä henkilöstömäärä on vähentynyt alle 25 prosenttia, joka kymmenennellä prosentilla tätä enemmän.

Kauppakamarien kysely tehtiin 27.4.2021. Kyselyyn vastasi 2338 kauppakamarien jäsenyritystä, Kymenlaaksosta 75 yritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2 ja 16.3.
Etätyön lisääntyminen muutti radikaalisti myös johtamistapoja ja vastaajista lähes puolet (44%) uskoo kriisinajan johtamisesta jäävän pysyvän muutoksen johtamistapoihin.