if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

21.9.2022

Kauppakamarikysely: Yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet, mutta eivät romahtaneet

Yritykset kamppailevat nopeasti kohonneiden energiakustannusten kanssa ja synkkenevät näkymät taloudessa vaikuttavat laajasti suomalaisiin yrityksiin. Vaikka yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet selvästi, niin romahduksesta ei voi puhua. Liikevaihdon ja työllisyyden kohtalaisen hyvään kehitykseen riittää edelleen luottoa useimmissa yrityksissä


Jopa 38 prosenttia yrityksistä kertoo kannattavuutensa heikkenevän – kasvavat korkomenot ja sähkön hinnannousu hirvittävät.

Kauppakamarien tuoreesta talouskyselystä selviää, että jopa 38 prosenttia Kymenlaakson yrityksistä arvelee toimipaikkansa kannattavuuden heikentyvän kuluvana vuonna paljon tai jonkin verran vuoteen 2021 verrattuna.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan talouden synkkenevällä kuvalla on laajalti negatiivisia vaikutuksia yritysten toimintaan, sillä epävarmuuden kasvu heikentää toimintaympäristöä ja vaikuttaa myös kuluttajien ostokäyttäytymiseen.

Sähkön hinnannousu hirvittää kuluttajien ohella myös yrityksiä. Kymenlaakson yritysten vastauksista ilmenee, että sähkön hintojen nousulla on merkittävästi tai jonkin verran heikentävä vaikutus noin 77 prosenttiin yrityksistä

Kasvavat korkomenot syövät yritysten uskallusta investoida. Korkojen nousu huolettaa noin 62 prosenttia kymenlaaksolaisyrityksistä.

Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtajan Marika Kirjavaisen mukaan tulokset osoittavat, että yrityksissä on suurta epävarmuutta kohonneiden raaka-aine- ja energiakustannusten johdosta.

- Muun muassa Euroopasta tuotavien raaka-aineiden hinnoissa näkyy merkittävää nousua maakaasun kohonneen, jopa moninkertaistuneen, hinnan vuoksi. Nämä nostavat tuotantokustannuksia monissa yrityksissä, eikä kustannuspaineita pystytä kokonaisuudessaan siirtämään asiakashintoihin, kun kuluttajienkin kukkarot ovat kovilla, sanoo Kirjavainen.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä jopa 78 prosenttia arvioi yrityksensä tuotantokustannusten kohoavan loppuvuoden aikana.

Noin neljännes (26%) Kymenlaakson vastaajayrityksistä arvioi konkurssiriskin kasvaneen kohonneiden raaka-aineiden hintojen nousun, saatavuusongelmien tai Venäjän sotaan liittyvien pakotteiden takia.

Riskipitoisen talven alla Kymenlaakson yritysten liikevaihtoarviot kuluvalle vuodelle ovat kuitenkin kohtuulliset.

Kymenlaakson vastaajista 53 prosenttia arvioi, että tämän vuoden liikevaihto tulee olemaan suurempi kuin vuonna 2021. Neljännes ennustaa liikevaihdon pysyvän samoissa lukemissa ja viidenneksellä (22%) liikevaihto pienenee.

Kymenlaakson yrityskentän liikevaihdon ennuste seuraavalle puolelle vuodelle (syys-helmikuu) on myös maltillisen toiveikas. 61 prosenttia vastaajista uskoo liikevaihdon pysyvän ennallaan, 22 prosenttia kasvavan ja 17 prosenttia pienenevän.

- Pelkkää pessimismiä ei yrityskentässä ole, kun yli puolet vastaajista arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon kasvavan. Toki on muistettava, että vertailukohtana on koronavuosi 2021, joka monessa yrityksessä oli jo lähtökohtaisesti koronaa edeltäviä vuosia huonompi, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Myös Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist varoittelee liiasta pessimismistä.

- Yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet selvästi, mutta romahduksesta ei voi puhua. Liikevaihdon ja työllisyyden kohtalaisen hyvään kehitykseen riittää edelleen luottoa useimmissa yrityksissä, Appelqvist sanoo.

Kauppakamarin kyselystä selviää, että yritysten investoinnit ovat 62 prosentilla pysyneet tänä vuonna samalla tasolla kuin edellisenäkin. Viidenneksellä ne pienenivät ja lähes viidenneksellä (18%) kasvoivat.

- Riskinä on, että suhdannekehitykseen liittyvän epävarmuuden ja kiristyvien rahoitusolosuhteiden yhdistelmä leikkaa jatkossa yritysten investointimahdollisuuksia. Silloin talouden negatiivinen kierre vahvistuu ja myös pidemmän aikavälin kasvupotentiaali heikkenee, Appelqvist toteaa.

Kymenlaakson vastaajista 74 prosenttia arvioi henkilöstömäärän yrityksessä pysyvän tämänhetkisellä tasolla. 15 prosenttia uskoo pieneen kasvuun.

Kauppakamarin kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan myös yleistä tunnelmaa yrityksissä. Melkein puolet (49%) arvioi tunnelman olevan normaali. Yli kolmannes (36 %) kertoi tunnelmien olevan pessimistiset. Optimismia tulevaisuuteen riitti 15 prosentilla vastaajista.

Lataa talouskatsaus tästä

---------------------------------------------------------------------------

Kysely tehtiin 5-7.9.2022 ja siihen vastasi yli 2600 yritystä. Kymenlaakso, N=73

Kymenlaakson vastaajista 40% edusti palvelualoja, 25% teollisuutta, 12% kauppaa ja 10% rakentamista. Loput muita toimialoja.

 
"Tunnelmat on heikentyneet suhteessa kesäkuuhun, mutta edelleenkään ei ole syytä olettaa, että ollaan lipumassa syvään taantumaan." Jukka Appelqvist

Valtakunnallinen katsaus

Kauppakamarien tekemän kyselyn mukaan yritysten arviot toimialansa tunnelmista ovat heikentyneet kaikilla toimialoilla.

Hyvä työllisyys kannattelee jossain määrin taloutta, mutta kipupisteenä on pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso sekä yritysten rekrytointivaikeudet.

Kasvavat korkomenot ja kiristynyt rahoituspolitiikka heikentävät investointihaluja, mutta Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan kyselytulokset eivät toistaiseksi tue tulkintaa ainakaan syvemmästä taantumasta.

Tunnelmat ovat synkimmät kaupan toimialalla ja rakentamisessa. Molemmilla toimialoilla selvästi yli puolet vastaajista luonnehti oman toimialan tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi.  
 
Toimialoista myönteisimmät tunnelmat löytyivät edelleen palvelualoilta, mutta sielläkin optimistiseksi tunnelmia kuvaavien vastaajien osuus oli pienentynyt lähes 10 prosenttiyksikköä kesäkuusta.  

Tiedote kyselyn valtakunnallisista tuloksista 

liikevaihdonkehitys kuva2

 

myota ja vastatuuli2