if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

3.3.2023

Jäänmurtajahankinnat ovat kriittinen osa liikenne- ja teollisuuspolitiikkaa

Kymenlaakson kauppakamarin mielipidekirjoitus Kymen Sanomissa 3.3.2023


Ympärivuotisesti ilman katkoksia kulkeva rahtiliikenne on välttämättömyys Suomen saavutettavuudelle ja ulkomaankaupalle. Tämä ei toteudu ilman joustavaa ja suorituskykyistä jäänmurtajakalustoa. Merikuljetusten osuus Suomen viennistä on 90 % ja tuonnista 80 %.

Suomen vanhimmat jäänmurtajat ovat elinkaarensa lopussa. Tulevalla hallituskaudella on tehtävä päätös uusien jäänmurtajien hankinnasta ja tunnusteltava tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin kanssa hankintojen osalta.

Jäänmurtajien tarve ei ole katoamassa mihinkään. Suomi on tulevaisuudessa entistä riippuvaisempi toimivasta merenkulusta. Ilmastonmuutoksen edetessä sään ääri-ilmiöt tulevat lisääntymään Itäisellä Suomenlahdella. Tämä tarkoittaa vaikeita talviolosuhteita myös tulevina vuosikymmeninä, ja modernin jäänmurtokaluston tarve korostuu entisestään.

Suomen talouden kasvun elementit löytyvät edelleen teollisuudesta. Metsä-, akku- ja metalliteollisuus ovat Suomen talouden vihreään siirtymään linkittyviä tukijalkoja.

Jäänmurtajilla on keskeinen rooli koko kuljetusketjun päästöjen vähentämisessä. Rahtilaivojen polttoaineen kulutus ja siten myös hiilidioksidipäästöt nousevat, jos väylät eivät ole moitteettomassa kunnossa talvikauden aikana.

Suuntaamalla jäänmurtajien hankinnat kotimaahan tuetaan meriklusterin työllisyyttä ja teknologialoikkia.

Esitämme, että vuoden 2023 aikana perustetaan jäänmurtajien suunnitteluun, hankintaan ja operointiin linkittyvistä ministeriöistä ja keskeisten sidosryhmien edustajista koostuva työryhmä, jonka tehtävänä on jäänmurtajien koko elinkaaren kattava suunnittelu kansainvälisen saavutettavuuden, tehokkuuden ja kestävyyden lähtökohdista sekä jäänmurtajien tilaamisen valmistelu.

Esitämme myös tiiviimpää yhteistyötä Ruotsin kanssa liittyen jäänmurtajien kilpailutukseen, suunnitteluun ja ensimmäisten jäänmurtajien tilaamiseen.

Nyt on oikea aika vahvistaa yritysten kilpailukykyä, jotta suomalaisyritykset pääsevät kiinni vihreän siirtymän kasvaviin markkinoihin. Liikenne- ja teollisuuspolitiikan pitää olla tiukasti kiinni viennin kehittämisessä ja globaalin kilpailukyvyn vahvistamisessa.

Marika Kirjavainen
toimitusjohtaja
Kymenlaakson kauppakamari 

Ari-Pekka Saari
Logistiikan alan valiokunnan puheenjohtaja
Kymenlaakson kauppakamari 

ja 18 alueellista kauppakamaria