7.9.2017

Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Kymenlaaksosta neljä hanketta

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Kymenlaaksosta mukana on neljä kohdetta. Maantieliikenteen osalta listalle on nostettu valtatie 15, valtatie 6 ja valtatie 26. Neljäntenä kohteena on Mussalon sataman puuttuvien raideparien rakentaminen. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.


“Valtatie 15 Kotka-Kouvola välillä on kärkikohteemme. Kinttupoluille ja ratapihalle on saatava lisärahoitusta”, kommentoi Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta.

Valtatie 15 on Kymenlaakson tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä, jota kautta kulkee tavara- ja rahtiliikenne HaminaKotkan satamiin Pohjois-Kymenlaakson tehtailta sekä Itä- ja Keski-Suomen teollisuuslaitoksista. Suurteollisuuden (metsä-, kemia-, elintarviketeollisuus) käyttämän tien liikennemäärät ovat suuret. Satamaliikenteen toimivuus on erittäin tärkeää elinkeinoelämälle.Tiellä on myös suuri työmatkaliikenteen kuormitus.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueidemme pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

“Liikennejärjestelmän suunnittelu on murroksessa. Nyt mietitään askelmerkkejä myös tulevalle maakuntauudistukselle, jossa maakunnille siirtyy vastuuta tienpidosta ja liikenteen suunnittelusta”, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario painottaa.

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on Saarion mukaan suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

“Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen mukaan kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella”, Saario toteaa.

Hankeyhteenveto kauppakamarien liikennehankelistauksesta.pdf

Kauppakamarien liikennehankelistaus.pdf

 

 

 
Kinttupoluille ja ratapihalle on saatava lisärahoitusta.
-Jouko Lehtoranta