29.11.2017

Ohjauskeskus säilyy Kouvolassa. Kauppakamari vetosi asian puolesta jo keväällä.

Rautatieliikenteen ohjauskeskus säilyy Kouvolassa. Liikennevirasto teki maaliskuussa päätöksen ohjauskeskuksen siirtämisestä Lahteen. Kauppakamari vetosi tuolloin välittömästi Liikennevirastoon, liikenne- ja viestintäministeriöön ja ministeri Anne Berneriin päätöksen muuttamiseksi.


Liikennevirasto teki maaliskuussa päätöksen liikenteenohjauksen keskittämisestä kolmelle paikkakunnalle. Kouvolan ja Helsingin ohjauskeskusten toiminta olisi siirretty Lahteen.

Kauppakamari vetosi tuolloin välittömästi Liikennevirastoon, liikenne- ja viestintäministeriöön ja ministeri Anne Berneriin päätöksen muuttamiseksi.

Perusteluina oli työpaikkojen säilyttämisen lisäksi useat muut Kouvolaa puoltavat näkökohdat. Kouvola toimii rautateiden solmukohtana ja teollisuus- ja satamaliikenteen ohjaajana. Ohjauskeskuksen laitteistoa on uusittu viime vuosina merkittävillä investoinneilla. Kouvola on Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian merkittävin logistiikkakeskus. Euroopan logistiikkakeskusten arviossa 2016 Kouvola sijoittui ensimmäiselle sijalle Pohjoismaiden ja Baltian maiden logistiikkakeskusten vertailussa. Euroopan tasolla Kouvola sijoittui 32. sijalle. Kouvola on ainoana Suomessa EU:n liikenteellisen ydinverkon (TEN-T) auto- ja rautatieliikenteen terminaalikeskus. Kouvolassa on myös rautatiealan koulutuskeskus KRAO ja rakenteilla oleva Liikenneviraston Ratatekninen oppimiskeskus ROK.

Päätös julkistettiin tänään. Liikenneviraston ylijohtaja Virpi Anttila perustelee tiedotteessa 29.11:

—Yhtiöittäminen ja rautatieliikenteen henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle vaativat rataverkon haltijalta sekä liikenteen ohjaukselta merkittäviä toimenpiteitä. Tässä yhteydessä lisämuutos olisi kasvattanut toimintahäiriöiden riskiä, emmekä nähneet sitä mielekkääksi tällä aikajänteellä.

Liikenneviraston tiedote kokonaisuudessaan

Lue kauppakamarin vetoomuksesta tästä