13.11.2017

Orastavia merkkejä maailmantalouden suhdannehuipusta

Maailmantalous on vahvimmillaan sitten vuoden 2011, osoittaa tänään julkaistu maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -talousasiantuntijakysely. Euroalueella Suomi mukaan lukien Ifo-indikaattori on korkeimmalla tasolla sitten vuoden 2000. Lokakuussa tehdyn kyselyn mukaan talousodotukset seuraavalle kuudelle kuukaudelle ovat kuitenkin muuttuneet varovaisemmiksi esimerkiksi Saksassa ja Aasiassa. Kilpailu osaavasta työvoimasta on kiristymässä useissa maissa. Ifon mukaan Suomen talousnäkymät ovat toistaiseksi hyvät.


Euroalueenkasvu on maailman huippua. Ifo-indikaattori nousi kesän 35.2:sta syksyllä 37.00:aan, mikä on ylin taso sitten vuoden 2000. Ifon indikaattorien perusteella Suomessa talouden tila ja tulevaisuuden odotukset ovat Euroopan, jopa maailman, huippua.

”Euroopan talouden piristyminen kirittää sopivasti Suomelle vientiä, josta yhä 60 prosenttia menee Euroopan maihin”, Ifo-selvitykseen perehtynyt Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n maajohtaja, Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori korostaa.
Vuori muistuttaa, ettei Suomessa ja muussa Euroopassa pidä korkesuhdanteen aikana unohtaa rakenneuudistuksia ja kansainvälisen kilpailukyvyn vaatimuksia.

“Taantuman opit tuntuvat nopeasti unohtuvan nousuhuumassa. Suomen vienti on yhä kaukana vuoden 2008 huippuluvuista. Saman tason saavuttaminen ei onnistu ilman uusia tuotannollisia investointeja. Se taas vaatii järkeviä pitkän ajan kansallisia vero- ja työmarkkinaratkaisuita”, toteaa Vuori.

Vuoren mukaan talousodotusten muuttuminen varovaisemmaksi esimerkiksi Saksassa ja Aasian markkinoilla, voi ennakoida maailman ja Euroopan talouden suhdannehuipun lähestyvän. Ifon pitkän ajan suhdanneluvut tukevat tätä johtopäätöstä.

Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy

Ifon kyselyyn vastanneet euroalueen talousasiantuntijat näkivät Euroopan kasvun jarruina uusien innovaatioiden ja osaavan työvoiman puutteen. Saman ongelman vahvistaa äskettäin julkaistu Euroopan kauppakamarien Economic Survey 2018.

”Kotimaisessa keskustelussa tuntuu usein unohtuvan, ettemme ole Euroopassa yksin kisaamassa osaavasta työvoimasta. Ei Suomi sellainen paratiisi ole, jonka ovella olisi jatkuvaa jonoa osaavia työntekijöitä”, toteaa maajohtaja Timo Vuori

“Me joudumme aidosti houkuttelemaan myös osaajia ja tekijöitä Suomeen sekä varmistamaan heille ja heidän perheilleen nykyistä paremmat mahdollisuudet sopeutua maahamme. Samalla meidän on huolehdittava siitä, ettei koulutusjärjestelmämme jäykkyydet rajoita suomalaisten kouluttautumista muuttuvan työelämän tarpeisiin”, Vuori painottaa.

Dollari vahvistuu, hinnat nousevat

Ifo-kyselyn mukaan USA:n dollarin uskotaan vahvistuvan suhteessa muihin valuuttojen ja hintojen jonkin verran nousevan. Euroalueen inflaation ennustetaan olevan jäävän kuluvana vuonna 1,5 prosenttiin ja pidemmällä aikavälillä nousevan 2,1 prosenttiin.

Ifo World Economic Survey julkaistaan maailmanlaajuisesti 13.11.2017 klo 08.00 GMT, osoitteessa: www.ifo.de ”World Economic Survey”. Siihen sisältyvä Ifo Euro Area Economic Survey julkaistiin 6.11.2017. Suomessa kysely julkaistaan yhteistyössä Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n kanssa. Kyselyyn vastasi 1119 talousasiantuntijaa 119 maasta heinäkuussa 2017.

Eurochambersin Economic Survey 2018 julkaistiin 8.11.2017 Brysselissä. Siihen vastasi yli 50000 yritysasiantuntijaa 23 maasta

Lisätietoja: Timo Vuori, p. 050 553 5319, timo.vuori@chamber.fi
Euroopan talouden piristyminen kirittää sopivasti Suomelle vientiä, josta yhä 60 prosenttia menee Euroopan maihin.