24.11.2017

Yksi uusi, yksi vakinaistettu ja yksi nimenmuutos valiokunnissa

Uudet tuulet puhaltavat kauppakamarin valiokuntatyöskentelyssä. Syyskokous vahvisti ennätysmäärän luottamushenkilöitä.


Kymenlaakson kauppakamarissa toimii yhdeksän valiokuntaa. Kauppakamarin syyskokous vahvisti torstaisessa kokouksessaan luottamushenkilövalinnat. Eri luottamustehtävissä toimii ensi vuonna ennätysmäärä eli 199 luottamushenkilöä.

Uutena valiokuntana aloittaa vuoden alusta nimitysvaliokunta.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella henkilövalintoja kauppakamarin luottamustehtäviin. Nimitysvaliokunta voi toimia aloitteentekijänä ja lausunnonantajana elinkeinoelämän erilaisissa arvonimi-, arvomerkki- ja nimeämisasioissa. Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä, sihteerinä toimii toimitusjohtaja.

Entisen ICT-valiokunnan nimi muutettiin digivaliokunnaksi. Digivaliokunta toimii Kymenlaakson kauppakamarin tieto- ja informaatiotekniikan asiantuntijoina, edistää digitalisaation ja digiosaamisen kehittymistä, sekä toimijoiden verkostoitumista. 

Pilottina toiminut startup-valiokunta vakinaistettiin.

Valiokunnat ja niiden puheenjohtajat 1.1.2018 alkaen:

Digivaliokunta; pj. CDO Annika Vilkki, EKAMI
Kansainvälistymis- ja kasvuvaliokunta; pj. myyntijohtaja Jari Pynnönen, Kymdata Oy
Kaupan ja palvelualan valiokunta; pj. kauppakeskusjohtaja Jari Koistinen, Kauppakeskus Veturi
Logistiikkavaliokunta; pj. varatoimitusjohtaja Ari-Pekka Saari, Steveco Oy
Koulutus- ja työvoimavaliokunta;pj. henkilöstöjohtaja Jyri Lippo, Kotkamills Oy
Teollisuusvaliokunta; pj. huoltoliiketoiminnan päällikkö Pekka Salmi, Sulzer Pumps Finland Oy
Startup-valiokunta; pj. hallituksen jäsen Aleksi Uusitalo, Pyroll Group Oy
Nimitysvaliokunta; pj. toimitusjohtaja Sakari Pasanen, Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy
JC-valiokunta; uusi puheenjohtaja valitaan tammikuussa 2018

Kunkin valiokunnan puheenjohtaja on Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen jäsen.

Kaikki luottamushenkilöt 2018