13.5.2019

Vetoomus Kouvolan Postin toimintojen säilyttämisen puolesta

Kymenlaakson kauppakamari on esittänyt huolensa Postin suunnitelmista, joiden mukaan Posti sulkee osan myymälöistään tai muuttaa ne itsepalvelupisteiksi. Suunnitelmien on Postin tiedotteen mukaan ilmoitettu koskevan myös Kouvolan myymälää eli ns. Kouvolan pääpostia


Vetoomus 29.4.2019

Postin ehdotukset siirtää lakkautettavien myymälöiden palvelut kumppaniyritysten hoidettaviksi tai niiden korvaaminen itsepalvelupisteillä uhkaavat aiheuttaa merkittävää haittaa yritystoiminnalle.

Kauppakamari vetoaa Postiin ja valtioon Postin enemmistöomistajana, että Kouvolan pääpostin toiminnot säilytetään niin, että yritysten toimintaedellytykset säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. 

Kouvolan pääposti on yritysten keskeinen tavarankuljetuksiin käyttämä asiointipiste.

Pakettiautomaatit eivät sovellu yrityskäyttöön eivätkä täten korvaa nykyisen pääpostin palveluja. Yritysten vastaanottamien ja lähettämien pakettien määrä ja koot eivät mahdollista pakettiautomaattien käyttöä.

Saatujen kokemusten mukaan asiamiespostien ja kumppaniyritysten tiloja ei ole suunniteltu tavarankuljetukseen ja logistiseen toimintaan. Tilat ovat useimmiten liian pieniä suurille pakettimäärille ja rullakoilla toimitettaville tavarapaketeille.

Yritysten tavarakuljetukset Kouvolan kokoisessa kaupungissa vaativat useimmiten lastauslaituria ja laajaa piha-aluetta, koska yritykset hoitavat kuljetukset usein paketti- tai kuorma-autoilla, joita voi piha-alueella olla kymmeniä yhtä aikaa.

Yrityksiltä saadun palautteen mukaan useissa vastaavissa kumppaniyritysten hoitamissa Postin palvelupisteissä kauppojen ja kioskien pihat ovat aivan liian ahtaita isojen tavaramäärien liikuttelemiseen. Lisäksi rullakoiden liikuttelu ahtailla parkkipaikoilla aiheuttaa vaaratilanteita.

Kouvolan pääpostin tarjoamat palvelut ovat välttämätön toimintaedellytys yrityksille.

Kymenlaakson kauppakamari vaatii yritysten puolesta, että Postin Kouvolan toiminnot ja henkilöstömäärä säilytetään vähintään nykyisellä tasolla.

Posti Oy:n vastaus 7.5.2019