30.10.2019

Kymenlaaksossa muuta maata positiivisemmat näkymät

Suhdannebarometrin julkistus 30.10. Kuusankoskella

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät syksyllä, loppuvuodesta tuotanto säilynee kausitasoitettujen lukujen mukaan ennallaan.
Kannattavuus vaihtelee kuitenkin suuresti yrityksittäin. Henkilökunnan määrä pysynee likimain nykytasolla - ammattitaitoisesta työvoimasta on yhä laajalti pulaa.
Kymenlaaksolaisyritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.
Tiedot käyvät ilmi keskiviikkona julkistetusta Elinkeinoelämän keskusliiton ja Kymenlaakson kauppakamarin suhdannebarometrista.


 

Lokakuussa tehdyssä kyselyssä 72 % vastaajista arvioi suhdanteiden pysyvän loppuvuoden ennallaan, 18 % yrityksistä ennakoi hiipumista ja 10 % alasta odotti paranemista.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät lievästi kolmannella vuosineljänneksellä. Tuotanto pysynee kausivaihtelu huomioon ottaen ennallaan loppuvuoden ajan. Henkilökunnan määrä säilyi kausitekijät huomioon ottaen likimain ennallaan syksyn alussa, eikä lähikuukausien aikanakaan henkilöstön määrässä ennusteta tapahtuvan suurta muutosta.

Kasvun esteenä edelleen työvoimapula

Vaimea kysyntä oli lokakuussa yleisin tuotannon kasvun este 35 %:n osuudella (heinäkuussa 30 %). Ammattitaitoisen työvoiman saatavuudessa oli vaikeuksia 24 %:lla alasta (heinäkuussa 25 %).

Kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä aavistuksen verran vuoden takaista parempi. Kannattavuuskehitys tosin vaihtelee suuresti yrityksestä toiseen.

Suhdannebarometrin tulokset_Kymenlaakso_lokakuu2019

Suhdannebarometrin valtakunnalliset tulokset avautuvat Elinkeinoelämän keskusliiton sivuilta

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 2019 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen
teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu,
eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää.
"Kymenlaakso on Suomen tulevaisuuteen uskovin maakunta."
- Jenni Ruokonen, EK