26.11.2019

Kymenlaakso yritykset maksoivat vuonna 2018 yhteisöveroa yhteensä 72 miljoonaa euroa.

Vuonna 2018 suurimmat yhteisöverot Kymenlaaksosta kertyivät Kouvolaan (32M€), Kotkaan (24,6M€) ja Haminaan (10,9M€) rekisteröidyistä yhteisöistä.
Kymmenen suurinta yhteisöveron maksajaa olivat Sulzer Pumps Finland, Kymenlaakson Sähkö ja Kymen Seudun Osuuskauppa.


Vuonna 2018 veroja maksavien yritysten lukumäärä on kasvanut koko maassa. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin laskelmista, jotka perustuvat Verohallinnon tietoihin.

Kokonaisuudessaan veroja maksavien yritysten lukumäärä koko Suomessa kasvoi 2,4 prosenttia. Kymenlaakson veroja maksavien yritysten lukumäärä nousi 1,5 prosenttia.

Koko maassa yhteisöveroa maksettiin vuonna 2018 4,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Kymenlaakson yhteisöveron määrä oli -6,7 prosenttia edellisvuotta pienempi.

”Yhteisöverokanta laskettiin 20 prosenttiin vuonna 2014. Yritysten maksaman yhteisöveron määrä on kuitenkin kasvanut vuosittain ja on merkittävästi korkeampi kuin ennen yhteisöverokannan alentamista. Suomen yhteisöverokanta on pidettävä jatkossakin kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Kymenlaakson kolme eniten yhteisöveroa maksanutta yritystä 2018 olivat Sulzer Pumps Finland Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy ja Kymen Seudun Osuuskauppa.

- Kymenlaakson Sähkö Oy maksoi yhteisöveroa 3,5 M€. Tämän lisäksi 100-prosenttinen tytäryhtiömme Kymenlaakson Sähköverkko Oy maksoi yhteisöveroa 0,3 M€ eli konsernista maksettiin yhteisöveroa yhteensä 3,8 M€.  Tuo vuoden 2018 yhteisöveron taso 3,8 M€ on meille normaali ja muodostuu yhtiön tuloksen perusteella. Yhtiön vuoden 2018 tulokseen ei sisälly merkittäviä poikkeavia tai kertaluonteisia eriä, kertoo Kymenlaakson Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Aku Pyymäki.

Yhteisövero on vain yksi yritysten maksamista ja tilittämistä veroista.

- Yhteisövero on vain pienehkö osa KSOY:n valtiolle keräämistä veroista, jotka ovat kokonaisuudessaan noin 42 M€ vuodessa. Suurin erä on sähkövero 26 M€ ja toiseksi suurin erä arvonlisävero 11 M€, Pyymäki kertoo.

Maksuunpannut verot yhteensä (milj. euroa) 
1  Sulzer Pumps Finland Oy 3,7
2  Kymenlaakson Sähkö Oy - Kymmenedalens El Ab 3,5
3  Kymen Seudun Osuuskauppa 3,2
4  Danisco Sweeteners Oy 2,9
5  Jatke Uusimaa Oy 2,3
6  Solvay Chemicals Finland Oy 2,1
7  Prefere Resins Finland Oy 1,8
8  HaminaKotka Satama Oy 1,5
9  Kotkan Energia Oy 1,3
10  Kymenlaakson Osuuspankki 1,2

Lähde: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tilastot/avoin_dat/

Kymenlaakson yhteisoverot 2018 grafiikka

---------------------------------------------------------------------

Keskuskauppakamari julkaisee vuoden 2020 alussa Suuren Veroselvityksen, jossa tarkastellaan tarkemmin yritysten tilittämiä ja maksamia veroja alueittain.
- Yhteisövero on vain pienehkö osa KSOY:n valtiolle keräämistä veroista, jotka ovat kokonaisuudessaan noin 42 M€ vuodessa, Pyymäki kertoo.

Kymenlaakson kauppakamarin Veropäivä 26.11. Kotkassa on osa kauppakamarijärjestön verokiertuetta. 

Päivän aikana keskustellaan muun muassa tuloverotuksen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen ajankohtaisista asioista sekä verotuksen viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä.

Kouluttajina toimivat Risto Walden, Pauli K Mattila ja Jukka Koivumäki.