if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

25.3.2020

Kauppakamari voi kirjoittaa todistuksen ylivoimaisesta esteestä

Force majeure -tilanne

Ylivoimainen este (force majeure) on asia, johon kaupankäynnissä osapuolet voivat tarvittaessa vedota.
Kaupan osapuoli voi pyytää Kauppakamaria vahvistamaan erityistodistuksella ylivoimaiseen esteeseen liittyvät olosuhteet.


MIKÄ ON YLIVOIMAINEN ESTE:

Ylivoimainen este (force majeure) on asia, johon kaupankäynnissä osapuolet voivat joskus vedota.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia,
- jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
- joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
- jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
- jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi.

Kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.

Epidemia voi muodostua ylivoimaiseksi esteeksi tilanteessa, jossa viranomaiset rajoittavat tai kieltävät toimintoja – esimerkiksi yleisötilaisuuksia tai määräävät karanteeniin jonkin tuotantolaitoksen Suomessa tai ulkomailla.

Epidemian levitessä ylivoimainen este voi syntyä myös siten, että esimerkiksi merkittävä osa tuotantolaitoksen tai muun työpaikan henkilökunnasta sairastuu.

KAUPPAKAMARIN ERITYISTODISTUS: 

Kaupan osapuoli voi pyytää Kauppakamaria vahvistamaan erityistodistuksella ylivoimaiseen esteeseen liittyvät olosuhteet, kuten ”AKT:n lakko oli Suomessa X.X.2020-Y.Y.2020, minkä johdosta Vuosaaren satama oli kiinni eikä yhtään tavaratoimitusta pystytty sataman kautta hoitamaan”.

Kauppakamari toteaa todistuksella yleisesti tiedossa olevat seikat. Kauppakamari ei ota kantaa, onko kyseessä ylivoimainen este kaupan osapuolten ja näiden velvoitteiden kannalta.

Kauppakamarin erityistodistuksessa todetaan Kauppakamarille toimitettujen tietojen valossa olevat tosiasiat, kuten ”Finnairin lento Helsinki-Bryssel on peruutettu X.X.2020, minkä johdosta lentorahtia ei toimitettu tuona päivänä Finnairin toimesta Helsingistä Brysseliin.”

Asia ratkeaa aina sovellettavan lain ja kauppasopimuksen ehtojen pohjalta.  Jokainen tilanne ja olosuhde on aina omansa ja käsitellään tapauskohtaisesti.  Sama olosuhde saattaa olla toisessa tapauksessa ylivoimainen este ja toisessa taas ei.

TODISTUSTEN SISÄLTÖ / NEUVONTA:

Erityistodistus laaditaan Kauppakamarin asiakirjalle todistusta pyytäneen yrityksen toimittamien tietojen pohjalta mitään oikeudellisia johtopäätöksiä tai tulkintoja tekemättä.

Jokainen tapaus on yksilöllinen, joten yhtä yleistä todistusmallia on mahdotonta suositella. 

TUORE ESIMERKKI YHDESTÄ KAUPPAKAMARIN ÄSKETTÄIN ANTAMASTA TODISTUKSESTA

”Pyynnöstä todistamme että Suomessa valtion aluehallintovirastot (AVI) ovat kieltäneet yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisen Manner-Suomessa sisä- ja ulkotiloissa 13.3.2020 alkaen aina 12.4.2020 kello 24 asti”

Asiasta on kerrottu tarkemmin ja laajemmin tässä linkissä 

Force majeure (Ylivoimainen este) -todistus laaditaan Kymenlaakson kauppakamarissa, tarvittaessa konsultoidaan kauppakamarin asiantuntijoita.

Tiedustelut:
Jaana Pirtilä
Kymenlaakson kauppakamari
jaana.pirtila@kauppakamari.fi
Puh. + 358 5 229 6100