20.5.2020

Kymenlaakson yrityksiltä tuki tiehankkeiden käynnistämiseksi elvytystoimenpiteenä

Kymenlaakson yritykset nostivat muuta maata painavammin esille nopeat investoinnit tiehankkeisiin.

Voimakkaat verotoimenpiteet, kuten tuloveron alennukset, kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja ravintolaruoan ja anniskelun tilapäinen alv-alennus ovat kauppakamarien jäsenyritysten mielestä tehokkaat elvytyskeinot, kun koronan jäädyttämää taloutta yritetään polkaista taas käyntiin. Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritykset kannattivat muuta maata enemmän tie- ja raideliikenteen investointeja.


- Kyllä tämä selvin sanoin osoittaa sen, että yritykset odottavat hallitukselta nyt voimakkaita verotukseen liittyviä elvytystoimenpiteitä. Toivon, että hallitus luottaa siihen, että yritykset tietävät, miten ja millä keinoin kulutuskysyntä ja sitä myöten koko talous saadaan Suomessa nousuun”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Keskuskauppakamarin kyselyssä kysyttiin yritysten mielipiteitä elvytystoimenpiteiksi.

Investointimäärärahoja nopeasti käynnistettäviin tiestön korjaus- ja parannuskohteisiin kannatti 79% Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä.  Luku on korkeampi kuin muun Suomen yritysten vastausten keskiarvo, joka oli 72%.

-  Kauppakamarimme jäsenistön selkeä viesti maan hallitukselle on nopea käynnistys tiestön korjaustöihin ja kärkenä ehdottomasti valtatie 15. Kotka-Kouvola -tievälin rakentamisen osalta on kaikki valmiina, nyt ketteriä päätöksiä, jotta saadaan pyörät pyörimään, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin puheenjohtaja Juha Korhonen.

Ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäverokannan alentamista väliaikaisesti 10 prosenttiin piti hyvänä 83% Kymenlaakson kauppakamarin toiminta-alueen yrityksistä. Kannatus oli suurempaa kuin koko maan yrityksillä, joista 78% suhtautuu myönteisesti tai erittäin myönteisesti alv-kannan alentamiseen.

- Eilen päätettyjen ravintolojen osittaisen aukeamisen tueksi tarvitaan kipeästi ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäverokannan alenemista, Juha Korhonen korostaa.

Kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja omavastuuosuuden puolittaminen sai erittäin laajan kannatuksen. Siihen erittäin myönteisesti tai myönteisesti suhtautuu 84% kymenlaaksolaisyrityksistä.

-  Kotitalousvähennyksen muutoksilla olisi Kymenlaaksossa nopea paikallista taloutta piristävä työllistämisvaikutus esim. remonttihankkeissa, sanoo Korhonen.       

Kyselyyn vastanneista Kymenlaakson yrityksistä ansiotuloveron alentaminen sai 73 prosentin kannatuksen. Tulokset noudattelivat samaa linjaa valtakunnallisten tulosten kanssa.

Nopeasti käynnistettäviin raideliikenteen korjaus- ja parannustöihin investointeja kannattaa 68% kymenlaaksolaisyrityksistä. Kymenlaaksolaiset yritykset suhtautuvat 10% myönteisemmin raideliikenteen peruskorjauksiin kuin muun Suomen yritykset, joista 58% kannatti raideinfraan panostamista.

Kyselystä selviää, että Kymenlaaksossa koronavirus on vaikuttanut 85 prosenttiin yrityksistä. Tilanne on jonkin verran rauhoittunut alkushokista. Kaksi kuukautta sitten, maaliskuun lopussa tehdyssä kyselyssä peräti 97% uskoi, että koronavirus tulee vaikuttamaan yrityksen toimintaan.

Vaikutukset yritysten liikevaihtoon ovat olleet merkittävät. Liikevaihto on vähentynyt 75 prosentilla kymenlaaksolaisyrityksistä, ennallaan tai kasvanut se on joka neljännellä yrityksellä.

Kymenlaakson yrityksistä 81% pelkää liikevaihdon laskevan touko-kesäkuun aikana. Sen odottaa pysyvän ennallaan tai kasvavan vain joka viides yritys (19%).

Rajoitusten osittainen purkaminen näyttäisi vaikuttavan jo hienokseltaan yritysten henkilöstötilanteeseen. Henkilöstön määrän arvelee pysyvän ennallaan tai kasvavan 60% yrityksistä. Kaksi viikkoa sitten samalla kannalla oli vajaa puolet eli 49 prosenttia vastaajista. Noin 40% arvelee vähentävänsä työntekijöitä touko-kesäkuun aikana, kun kaksi viikkoa sitten vähennystarve oli 47 prosentilla.

-----------------------------------------------------------------

% taide, viihde ja virkistysalaa ja 14% muuta palvelutoimintaa.

 
Kyselystä poimittuja yritysten kommentteja 

"Kotitalousvähennys talouden kysyntää lisäävänä vähennyksenä on merkittävä.  Tässä taloustilanteessa erityisesti toiminimet ja pienet yritykset hyötyisivät kotitalousvähennyksen määrän kasvattamisesta.  Merkittävä hyöty saataisiin, kun se nostettaisiin yli kaksinkertaiseksi eli 5.000 euroon.  Samassa yhteydessä toteutettu ansiotuloveron alentaminen kaikissa tuloluokissa saisi aikaan hyvän nosteen bruttokansantuotteeseen."

"Tiestöä ja raiteita pitää korjata ja parantaa aina todellisten tarpeiden mukaan. Mitään turhia investointeja, jotka eivät tuo tuloja pitkällä aikavälillä ei tarvita. Tiestössä on korjausvelkaa, joten on luonnollista, että sitä velkaa kurotaan umpeen."