31.12.2020

Brexit-infoa tullietuudesta GB-EU

EU ja Britannia pääsivät 24.12.2020 neuvotteluissaan sopimukseen kauppasopimuksesta, jonka mukaan EU:n ja Britannian ulkopuolella valmistetuista tavaroista maksetaan yleinen, ns. kolmansien maiden tulli.
EU:ssa tai Britanniassa valmistetuista tavaroista tullimaksu on 0%.


Tullietuuskohtelun saaminen tuonnissa Euroopan unioniin tai Britanniaan edellyttää, että tuote on sopimuksen alkuperäsääntöjen mukainen toisen sopimusosapuolen alkuperätuote. Tuotekohtaiset alkuperäsäännöt löytyvät kauppasopimuksen alkuperäsääntöjen liitteestä ORIG-1 (Annex ORIG-1) sivuilta 415-477.

EU:n ja Britannian sopimuksessa hyväksytyiksi alkuperäselvityksiksi on määritelty viejän laatima alkuperävakuutus (statement on origin) tai tuojan tieto (Importer’s knowledge).

Alkuperävakuutuksen voivat antaa kaikki EU:n viejät enintään 6000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältäville lähetyksille. Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröityneet yritykset voivat antaa kynnysarvon ylittävälle lähetykselle alkuperävakuutuksen. Tällöin yrityksen täytyy ilmoittaa alkuperävakuutuksessa oma yksilöllinen REX-tunnistenumeronsa, jonka se on saanut REX-järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä Tullista. Jos viejä on jo rekisteröitynyt Tullissa esimerkiksi EU:n alkuperätuotteiden viejäksi Japaniin, Kanadaan tai GSP-järjestelmän edunsaajamaahan, niin samaa FIREX-numeroa käytetään myös Britanniaan vietävien EU:n alkuperätuotteiden alkuperävakuutuksissa. Britannian viejät ilmoittavat alkuperävakuutuksessa tunnistenumeron kohdalla EORI-numeronsa.

Tullietuuksia koskeva asiakastiedote, jossa on tarkemmat tiedot ja tulli-ilmoituksella käytettävät koodit, julkaistaan LÄHIAIKOINA tällä TULLIN sivulla.