if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

27.4.2021

Elinkeinoelämän suhdannetilanne kohenemassa ja näkymät kirkastuneet

Suhdannebarometrin tulokset

Yritysten kevään tilanne ja kesän näkymät, EK:n suhdannebarometrin tulokset.


Suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen piristyneen kevään aikana. Talous palautuu koronakriisistä lähikuukausien aikana, sillä suhdanneodotuksetkin ovat jatkaneet nousuaan. Kymenlaaksolaisyritysten tilanne myötäilee koko maan tilannetta. Kevään tilanne ja yritysten odotukset tulevalle kesälle käyvät ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin tiistaina 27.4. julkaisemasta Suhdannebarometrista.

Kymenlaakson yritysten vastauksista ilmenee, että suhdannetilanne kohentui keväällä 2021, mutta tilanne oli yhä normaalia heikompi

• Kysyntä on edelleen vaimeaa - samaan aikaan työvoimapula alkaa yleistyä
• Tuotanto- ja myyntimäärien ennakoidaan lisääntyvän alkukesän aikana
• Suhdannenäkymät ovat kirkastuneet, saldoluku 6

”Suomen talous jatkaa piristymistään kesän tullessa. Rokotteet ja rajoitteiden purkaminen auttavat palvelusektorin tilannetta, joka monelta osin yhä varsin heikko. Suhdannenäkymät ovat nousussa kaikilla päätoimialoilla. Matalapaineessa pysytellessä rakentamisessakin näkymät ovat selvässä nousussa.”, toteaa EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen valtakunnallisesta tilanteesta.

 Koronapandemia on iskenyt hyvin eri tavoin talouteen. Erot toimialojen ja yritysten välillä ovat yhä suuria.

 ”Teollisuuden puolella heikosti pärjänneillä alatoimialoilla kuten metsä- ja teknologiateollisuudessa näkymät ovat paranemassa, kun taas elintarviketeollisuuden veto on nyt vuorostaan vaisumpaa. Palveluissa samaa muutosta ei ole nähtävissä. Tieto- ja viestinpalvelut sekä kauppa vetävät yhä, matkailu- ja ravintola-ala painii yhä vaikeuksissa,” Pakarinen analysoi.

 Työvoiman saatavuusongelmat nousevat taas pintaan

 Vastaajayrityksistä 31 % koki riittämättömän kysynnän ongelmaksi. Toiseksi eniten ongelmia aiheutti osaavan työvoiman saatavuus, josta raportoi jo 21 % vastaajista. Työikäisen väestön väheneminen heijastuu yritysten toimintaan koko ajan enemmän.

 ”Osaavan työvoiman saatavuus oli iso ongelma jo ennen koronaa ja ongelma voimistuu kasvun käynnistyessä. Nyt tarvitaan uskottavia päätöksiä, joilla nopeutetaan ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja. Lisäksi tarvitaan koulutuksen osuvuuden parantamista, aloituspaikkojen kohdentamista tarvealoille sekä koulupudokkuuden entistä parempaa ehkäisyä”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

 

 Tulokset avautuvat tästä