if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

3.5.2023

Yritykset pitävät työperäistä maahanmuuttoa tärkeänä

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyrityksilleen toteuttamasta talouskyselystä selviää, että 74 prosenttia Kymenlaakson vastaajista pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella tärkeänä.


Kyselyyn osallistui 35 Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritystä koko maakunnan alueelta. Heistä 74 prosenttia piti työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tai hieman tärkeänä. Vain 17 prosenttia vastanneista ei pidä työperäistä maahanmuuttoa ollenkaan tärkeänä.

”Kyselyn tulos vahvistaa jo olemassa ollutta kuvaa. Osaavan työvoiman puute on jo pitkään rajoittanut Kymenlaaksossakin yritysten kasvua. Suomen kansantalous on liian pieni ylläpitämään nykyisen laajuista hyvinvointiyhteiskuntaa ja kasvua tarvitaan kipeästi. Työvoiman riittämättömyys ei saa muodostua kompastuskiveksi, sanoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

Kyselystä selviää, että ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista kymenlaaksolaisyrityksistä 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Tätä enemmän toimintaan vaikuttaa vain riittämätön kysyntä, jonka arvioi eniten haittaavaksi tekijäksi 46 prosenttia vastanneista.

Kauppakamarit ovat esittäneet, että työperäisen maahanmuuton vauhdittamisen tulee olla yksi seuraavan hallituskauden kärkihankkeista, jotta syventynyt osaajapula ei muodostaisi pysyvää pullonkaulaa yritysten kasvulle ja tulisi näin esteeksi Suomen talouskasvulle.

”Tilanne on yrityksissä kriittinen ja pula osaavasta työvoimasta tulee syventymään entisestään. Väestön ikääntymisen vaikutukset alkavat näkyä toden teolla kuluvan vuosikymmenen aikana. Ilman osaavaa työvoimaa yrityksillä ei tule olemaan mahdollisuuksia kasvaa ja menestyä ja sitä kautta luoda hyvinvointia yhteiskunnalle”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
 
Neljännes yrityksistä harkinnut rekrytointia tai rekrytoinut työvoimaa ulkomailta

Kauppakamarikyselystä selviää, että haasteet kotimaisen työvoiman saatavuudessa ovat kasvattaneet työvoiman rekrytoimista ulkomailta.

Yrityksiltä kysyttiin, ovatko kotimaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttaneet yrityksen rekrytointiin tai rekrytointiaikeisiin ulkomailta.

Noin 11 prosenttia vastanneista Kymenlaakson yrityksistä kertoi rekrytoineensa työvoimaa ulkomailta ja 6 prosenttia vastasi harkinneensa työvoiman rekrytoimista ulkomailta. 80 prosenttia vastanneista yrityksistä ei ole rekrytoinut ulkomailta.

”Mikäli osaajapulaa pitkitetään, yritysten menestyminen ja kasvu on vaarassa. Tämä puolestaan heijastuu Suomen talouskasvuun ja tulevaisuuden näkymiin. Suomesta on tehtävä ja voidaan tehdä työperäisen maahanmuuton huippumaa ja se on tehtävissä nyt alkaneissa hallitusneuvotteluissa”, sanoo Romakkaniemi.

Kyselyn valtakunnalliset tulokset

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kymenlaakson kauppakamarin toiminta-alueella vastaajia oli 35 yritystä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. Lisää kyselyn tuloksia julkaistaan Talouskatsauksen julkaisun yhteydessä 11.5.2023.