if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

28.7.2022

Kymenlaakson yritysten tilanne heikkeni alkukesän aikana. Hintojen nousuun liittyvä epävarmuus synkentää syksyn näkymiä.

Kymenlaakson yritykset viestittävät suhdannetilanteen heikenneen alkukesän aikana. Loppukesää ja syksyä koskevat suhdannenäkymät ovat synkentyneet muun muassa hintojen nousuun liittyvän epävarmuuden myötä. Tuotanto- ja myyntimäärien kasvun ennakoidaan päättyvän. Kolmannes yrityksistä potee kroonista työvoimapulaa.


Yritysten kesän tilanne ja näkymät käyvät ilmi Kymenlaakson kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n heinäkuussa tekemästä suhdannebarometrikyselystä.

”Venäjän hyökkäyssodan myötä Suomen kasvuennusteet tälle vuodelle puolittuivat kolmesta prosentista reiluun prosenttiin. Alkuvuonna talouskehitys on ollut vahvaa, joten ennusteiden toteutuminen huomioi jo varsin merkittävän talouden hidastumisen. Yritysten tuoreet arviot kertovat Suomen talouden jarruttavan voimakkaasti eikä taantumakaan ole poissuljettu”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Kymenlaakson yritysten suhdannetilannearviot  olivat heinäkuussa 2022 normaalia heikompia, saldoluku oli -28 (huhtikuussa -14).

Myös lähikuukausien suhdannenäkymät ovat Kymenlaakson yrityksissä miinuksella, saldoluku -24. Näkymät ovat tummentuneet huhtikuusta, jolloin tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli -8.

Suhdanteiden paranemista ei heinäkuussa ennakoitu, vaan 24 prosenttia Kymenlaakson yrityksistä arvioi suhdanteiden olevan laskusuunnassa. Kymenlaakson yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto ja myynti kasvoivat melko yleisesti huhti-kesäkuussa. Tuotannon arvioidaan pysyvän lähes ennallaan lähikuukausien aikana. Henkilökunnan määrä lisääntyi huhti-kesäkuussa. Henkilökunnan määrän ennakoidaan, kausivaihtelu huomioiden, kasvavan hivenen lähikuukausien aikana.

Ammattityövoiman puute oli heinäkuussa yleisin kasvun este 33 prosentin osuudella. Tilanteen epävarmuutta ja kustannusten nousua kuvaava muu kapeikko oli ongelmana 22 prosentilla vastaajista. Kannattavuus heikkeni vuoden takaiseen verrattuna.

Suhdannebarometrin heinäkuun aineistot löytyvät täältä