Naisverkosto

Kymenlaakson kauppakamarin naisverkostoon ovat lämpimästi tervetulleita kaikki kauppakamarin jäsenyritysten naiset. Toiminta on tarkoitettu johtavassa tai esimiesasemassa oleville ja omien johtamistaitojen kehittämisestä kiinnostuneille naisille, jotka haluavat verkostoitua ammatillisesti. Mukana maakunnallisessa verkostossa on jo yli 70 naista. Verkosto kokoontuu aamukahvien ja lounaiden merkeissä Kotkassa ja Kouvolassa. 

Naisverkoston puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Johanna Eskola, T-Base Oy. Kokoajana toimii kauppakamarin yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen.

 Naisverkoston tulevat tapaamiset

LInkedin

Kymenlaakson kauppakamarin naisverkosto on myös LinkedIn´ssä.

naisjohtajakatsaus 2019 Sivu 01

Kauppakamarit pyrkivät aktiivisesti edistämään naisjohtajuutta itsesääntelyn keinoin. Vuosittaiset naisjohtajaselvitykset kartoittavat naisjohtajuuden tilaa Suomessa. Ne nostavat esiin naisjohtajien merkityksen yritysjohdossa ja osoittavat keinoja tukea naisten tietä yritysten johtotehtäviin. Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelmalla vauhditamme konkreettisella tavalla osaavien naisten tietä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin.