Valiokunnat

Valiokuntalaiset ovat vahva vaikuttajaverkosto

Vuonna 2020 Kymenlaakson kauppakamarissa toimii neljä toimiala- ja klusteripohjaista valiokuntaa sekä nimitysvaliokunta, joissa työskentelee noin 90 jäsenyritysten tai -organisaatioiden edustajaa.

Valiokunnat ovat kauppakamarimme vaikuttamistyön keskiössä ja toteuttavat toiminnallaan kauppakamarin strategiaa. Kauppakamarin tehtävänä on vahvistaa alueen yritysten menestymistä ja kasvun edellytyksiä sekä vetovoimaista Kymenlaaksoa. Vaikuttamistyössä keskitytään osaavan työvoiman, toimivan infran, kehittyvän yritystoiminnan sekä yhtenäisen maakunnan ja maakunnan hyvän maineen vahvistamiseen.

Kunkin valiokunnan tehtävänä on varmistaa toimialan ja klusterin toimintaedellytyksiä ja lisätä omalla toiminnallaan yritystoimintaan vaikuttavia maakunnan kehittämistoimia ja sisäistä yhteistyötä. Valiokuntien tehtäväalueina ovat:

  • Yritysten näkemysten kiteyttäminen keskeisistä vaikuttamistyön kohteista ja toimista
  • Vetoomusten, kannanottojen ja lausuntojen valmistelu, viestinnälliset ulostulot sekä viranomaisiin ja lainsäädäntöön vaikuttaminen ja yhteistyö alueellisella ja kansallisella tasolla
  • Kehittämistarpeiden ja -hankeaihioiden tunnistaminen sekä yhteistyö toteuttajatahojen kanssa

Kauppakamarissa kerätään aktiivisesti tärkeää elinkeinoelämätietoa, jossa luottamushenkilöt ovat avainasemassa vastaajina sekä tiedon jakajina. Valiokunnissa tavataan maakunnan ja valtakunnan tason päättäjiä, viedään viestiä keskeisille sidosryhmille, jaetaan ajankohtaistietoa ja kehitetään asiantuntemusta verkostoa hyödyntäen. 

Valiokuntien jäsenet edustavat Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksiä ja -organisaatioita. He ovat valiokuntatoimintaan sitoutuneita, aktiivisia ja omaavat kuhunkin valiokuntaan soveltuvaa näkemystä ja osaamista.
Kysy lisätietoja

Marika Kirjavainen

Toimitusjohtaja
+358 40 900 6651
marika.kirjavainen@kauppakamari.fi

Sirpa Kantola-Pakkanen

Yhteyspäällikkö
+358 440 296 110
sirpa.kantola-pakkanen@kauppakamari.fi