if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Valiokunnat

Valiokunnat ovat yritysten ääni ja keskittyvät vaikuttamistyöhön

Valiokuntalaiset ovat vahva vaikuttajaverkosto. Kymenlaakson kauppakamarissa toimii neljä toimiala- ja klusteripohjaista valiokuntaa sekä nimitysvaliokunta, joissa työskentelee noin 90 jäsenyritysten tai -organisaatioiden edustajaa. Valiokuntien jäsenet edustavat Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksiä ja -organisaatioita. He ovat valiokuntatoimintaan sitoutuneita, aktiivisia ja omaavat kuhunkin valiokuntaan soveltuvaa näkemystä ja osaamista. Valiokunnat jäsenineen löytyvät sivun alaosasta. Valiokuntalaisen toimikausi on kolme vuotta kerrallaan. 

Valiokunnat ovat kauppakamarimme vaikuttamistyön keskiössä ja toteuttavat toiminnallaan kauppakamarin strategiaa. Kauppakamarin tehtävänä on vahvistaa alueen yritysten menestymistä ja kasvun edellytyksiä sekä vetovoimaista Kymenlaaksoa. Vaikuttamistyössä keskitytään osaavan työvoiman, toimivan infran, kehittyvän yritystoiminnan sekä yhtenäisen maakunnan ja maakunnan hyvän maineen vahvistamiseen. Valiokunnat toteuttavat omalla aktiivisella työskentelyllään kauppakamarin vaikuttamissuunnitelmaa. 

Kunkin valiokunnan tehtävänä on varmistaa toimialan ja klusterin toimintaedellytyksiä ja lisätä omalla toiminnallaan yritystoimintaan vaikuttavia maakunnan kehittämistoimia ja sisäistä yhteistyötä. Valiokuntien tehtäväalueina ovat:

  • Yritysten näkemysten kiteyttäminen keskeisistä vaikuttamistyön kohteista ja toimista
  • Vetoomusten, kannanottojen ja lausuntojen valmistelu, viestinnälliset ulostulot sekä viranomaisiin ja lainsäädäntöön vaikuttaminen ja yhteistyö alueellisella ja kansallisella tasolla
  • Kehittämistarpeiden ja -hankeaihioiden tunnistaminen sekä yhteistyö toteuttajatahojen kanssa

Kokoukset ja vaikuttajatapaamiset

Valiokuntien toimintavuoden aloittaa Valiokuntavalkeat –toiminnansuunnittelukokous, missä keskitytään strategian mukaisen vaikuttamistyön toimeenpanon valmisteluun ja valiokuntatyön järjestäytymiseen. Virallisiin valiokuntakokouksiin kukin toimiala- ja klusteripohjainen valiokunta kokoontuu toimintavuoden aikana kahdesti. Valiokuntien työkokouksissa tehdään näkyväksi vaikuttamistyön tuloksia, käsitellään toimenpiteiden kohteiksi valittuja vaikuttamisteemoja ja päätetään vaikuttamistyön toimenpiteistä. Tarvittaessa valiokunnat kokoontuvat vapaamuotoisemmin. Valiokuntien työkokoukset ja tapaamiset löydät tästä linkistä

Kauppakamarissa kerätään aktiivisesti tärkeää elinkeinoelämätietoa, jossa luottamushenkilöt ovat avainasemassa vastaajina sekä tiedon jakajina. Valiokunnissa tavataan maakunnan ja valtakunnan tason päättäjiä, viedään viestiä keskeisille sidosryhmille, jaetaan ajankohtaistietoa ja kehitetään asiantuntemusta verkostoa hyödyntäen. Valiokuntien vaikuttajatapaamisissa ja –vierailuissa käsitellään ennalta valittuja ja valmisteltuja vaikuttamisteemoja.

Valiokuntalaiset osallistuvat myös kauppakamarin elinkeinoelämää koskeviin kyselyihin.

Luottamushenkilöetu 2022

Kymenlaakson kauppakamarin luottamushenkilöt mukaan lukien valiokuntalaiset ovat oikeutettuja saamaan vuonna 2022 henkilökohtaisen 200 € arvoisen luottamushenkilöedun valtakunnallisen kauppakamarin Johtajaklubin jäsenmaksusta. Etu on käytettävissä kuluvan luottamushenkilövuoden aikana. Kauppakamarin Johtajaklubiin ilmoittautumisen yhteydessä tulee käyttää alennuskoodia. Koodin saa yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkaselta. Lisää tietoa kauppakamarin Johtajaklubista sekä ilmoittautuminen Johtajaklubiin tämän linkin kautta. 
Kysy lisätietoja

Marika Kirjavainen

Toimitusjohtaja
040 900 6651
marika.kirjavainen@kauppakamari.fi