if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

HHJ-puheenjohtajakurssi

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa.


Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja siten myös yhteiskunnan kehittämisessä. Tässä työssä on pk-yrityksen hallituksella on suuri strateginen rooli ja erityisesti sen puheenjohtajalla.

Hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. 

Laajuus: Kurssi koostuu yhdestä iltapäivästä ja yhdestä kokonaisesta päivästä.

Sisältö: Kurssilla luodaan pohja pk-yritysten hallituksen puheenjohtajan käytännön työlle. Aiheina mm.:

  • Hallituksen ydintehtävät ja tehokkuudet
  • Yrityksen strategia sekä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä
  • Kokouksen johtaminen ja työjärjestys
  • Liiketoiminnan kehittäminen ja toimitusjohtajan katsaus
  • Hallituksen ja puheenjohtajan vuorovaikutussuhteet
  • Hallituksen puheenjohtajan tehtävät ja vastuut
  • Kohderyhmä: Tämä kurssi sopii sekä hallitusten puheenjohtajille että puheenjohtajaksi aikoville.

Seuraava HHJ-puheenjohtajakurssi järjestetään Kotkassa 28.-29.3.