if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Koulutukset

Verkkokoulutus: Yritysvastuulainsäädäntö ja ihmisoikeudet 17.2.

Toteutetaan etäyhteyden välityksellä. Toimitamme webinaarilinkin ilmoittautuneille päivää ennen tilaisuutta.

Yrityksiin ja muihinkin toimijoihin kohdistetut vastuullisuusodotukset ja -vaatimukset kasvavat jatkuvasti. EU:ssa on valmisteilla uutta yritysvastuulainsäädäntöä samaan aikaan kuin yritysvastuulain tarvetta arvioidaan myös kansallisesti. Valmisteilla oleva lainsäädäntö ohjaa yrityksiä arvioimaan aiempaa huolellisemmin toimintansa ihmisoikeusvaikutuksia. Vastuullisuus on myös kasvavassa määrin suoraan liiketoiminnan menestystä määrittävä tekijä.

Keskuskauppakamarin järjestämässä koulutuksessa saat tietoa, mitä muutospaineita yritysten toimintaympäristöön kohdistuu ja miten yrityksenä voit vastata kasvaviin vastuullisuusodotuksiin. Koulutuksessa perehdytään siihen, miten ihmisoikeudet tulisi ottaa huomioon liiketoiminnassa, ja miten liiketoiminnan ihmisoikeusvaikutuksia voi lähteä arvioimaan.

Koulutuksen myötä opit tunnistamaan erilaisia ihmisoikeustilanteita ja -vaikutuksia käytännön esimerkkien kautta, ja saat vinkkejä ja ohjeita vastuullisuuden kehittämiseen käytännössä.
Osallistu ja opi ihmisoikeusvastuun merkityksestä ja hyödyistä liiketoiminnalle!


Kenelle:
Koulutus soveltuu kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisuutensa kehittämisestä, eikä osallistujilta edellytetä erityistä vastuullisuusosaamista. Koulutus on suunnattu erityisesti yritysten johdolle ja hallinnosta, henkilöstöstä, viestinnästä sekä liiketoiminnasta vastaaville sekä vastuullisuuden parissa työskenteleville asiantuntijoille.


Asiantuntijat:
Human Rights Lead Lia Heasman Deloittelta ja vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen Keskuskauppakamarista. 


SUUNTAA ANTAVA OHJELMA

12.00–12.15 Yritysvastuulainsäädäntö ja yritysten ihmisoikeusvastuu
• Avaus ja johdatus päivän teemaan

Ihmisoikeudet ja ihmisoikeusvaikutukset liiketoiminnassa
• Mitä ihmisoikeudet ovat
• Miten ihmisoikeudet näkyvät eri liiketoiminnoissa ja eri toimialoilla sekä millaisia ihmisoikeusvaikutuksia yrityksillä on.

13.15–13.25 Tauko

Yrityspuheenvuoro
puhuja vahvistuu
• Käytännön vinkit ihmisoikeustyöhön, millaisia vinkkejä ja ohjeita yrityksellä on antaa muille ihmisoikeustyön kehittämiseen yrityksissä.

Ihmisoikeustilanteet ja -vaikutukset käytännössä
• Opit tunnistamaan ihmisoikeustilanteita ja -vaikutuksia käytännön mallitapausten kautta.

14.25–14.30 Tauko

Ihmisoikeustilanteet ja -vaikutukset käytännössä > osuus jatkuu

Keskuskauppakamari tukee yritysten vastuullisuustyötä
• Ihmisoikeussitoumuksen esittely
• Keskustelua ja yhteenveto

15.30 Tilaisuus päättyy

Ilmoittautumiset 9.2.2022 mennessä.

 Koulutus järjestetään yhteistyössä Keskuskauppakamarin kanssa.

Peruutusehdot:
 
Kuluton peruutus on mahdollinen viimeistään seitsemän vuorokautta ennen tilaisuutta. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin seitsemän vuorokautta ennen tilaisuutta, veloitetaan koko koulutuksen hinta. Pidätämme oikeuden muutoksiin.


Osallistumismaksu

Normaalihinta 350 € + alv 24 %

Jäsenhinta 290 € + alv 24 %


Päivämäärä ja kelloaika

Tapahtuma-aika Ilmoittautumisaika
17.2.2022 12:00 - 17.2.2022 15:30 14.1.2022 15:00 - 9.2.2022 15:00
Ilmoittaudu

Ihmisoikeussitoumus

Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumus on ihmisoikeusvastuun toteuttamiseen ja parantamiseen tarkoitettu työkalu, jonka voivat ottaa käyttöön kaikki Suomessa ja kansainvälisesti toimivat yritykset ja yhteisöt.

Ihmisoikeussitoumukseen kannattaa liittyä, koska se

  • auttaa organisaatiota ymmärtämään, mitä ihmisoikeusvastuu on ja mitä se tarkoittaa käytännössä;
  • auttaa viestimään vastuullisuustoimista;
  • tarjoaa organisaatiolle konkreettisen työkalun vastuullisuustyön käynnistämiseen ja lisää liiketoimintamahdollisuuksia;
  • tukee strategisia kumppanuuksia ja vaikuttaa myönteisesti organisaation suorituskykyyn sekä
  • jäsentää ihmisoikeuksien johtamista organisaatiossa ja auttaa vastaamaan vastuullisuutta koskeviin odotuksiin.


Lue lisää täältä