if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Janika ja Lumo suunnittelivat Eurot Kymenlaaksoon -kampanjan visuaalisen ilmeen

Kauppakamari tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tällä kertaa saimme yhteistyöhön Xamkin graafisen alan opiskelijat Janikan ja Lumon. He olivat mukana heti kampanjan ensimmäisissä suunnittelupalavereissa ja saivatkin pian kiinni ideasta. Toteutustavaksi he ehdottivat modernia flat-piirrostekniikkaa, joka vakuutti työryhmän muut jäsenenä ajanhenkisellä ja raikkaalla ilmeellään.

Kyselimme Janikalta ja Lumolta heidän opinnoistaan ja tulevaisuuden näkymistä. 

Oletko päässyt tekemään alasi töitä, minkälaisia ja minkälaista työtä toivot?

Janika: Minulla on toistaiseksi enemmän kokemusta pelialan töistä kuin graafisen muotoilun töistä. Edelliset työtehtävät tukevat silti hyvin nykyistä alaani, sillä niissä olen usein keskittynyt graafiseen ilmeeseen. Graafisen muotoilun asiakastöitä on kuitenkin ehtinyt kertyä jo useampia tämän kevään aikana. Toivoisin pääseväni tekemään töitä web-suunnittelun ja informaatiografiikan parissa enemmän, sillä minua kiinnostaa tehdä käytännöllistä ja informatiivista suunnittelua.

Lumo: Työurakehityksessäni toivon enemmän asiakaslähtöistä työskentelyä, eritoten palvelevamman muotoilun toteuttamista kuten yhdessä harjoittelupaikassani. Siellä pääsin toteuttamaan informatiivisia symboleja sekä pohjakarttoja. Koin tämän olevan itselleni antoisampaa, sillä pääsin helpottamaan asiakkaiden käyttökokemusta sekä suunnistusta uusissa ympäristöissä. Opinnäytetyössäni tutkinkin palvelumuotoilua graafisessa muotoilussa.

Miten kampanjan ilme syntyi?
Janika: Suunnittelimme yhdessä Lumon kanssa kampanjan visuaalisuutta ja ideaa, joiden pohjalta Lumo toteutti logon ja suunnitteli visuaalista pohjaa kampanjaan. Minun tehtävänäni ovat graafiset toteutukset kampanjassa käytettäviin materiaaleihin. Lumon avustuksella ja tuella jatkan pääasiallisena graafikkona kampanjan aihesisällön luomista näkyväksi, houkuttelevaksi ja informoivaksi.

Lumo: Tekemäni tunnus oli alun perin kuvaesimerkki mahdollisesta sommittelusta bannereissa eikä varsinainen ehdotus. Kauppakamarissa kuitenkin pidettiin siitä, ja sain palautetta, että tunnusta voisi kehittää vielä kalamaisemmaksi. Teinkin muutamia versioita, joista osassa oli selkeästi kalamainen muoto ja toisissa abstraktisempaa muotokieltä. Jätin versioit Janikan päätettäväksi, mikä näistä toimii parhaiten kampanjaa ajatellen. Idea käyttää kalaa kuvituksessa lähti Kymenlaakson maakuntavaakunassa olevasta lohesta.

 Eurot Kymenlaaksoon -sivustolle