if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Lausunnot ja kannanotot


Lausunnot, vetoomukset ja kannanotot 2023

Väylävirasto: Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelma 2024-2031
Liikenne- ja viestintäministeriö: Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla

Lausunnot, vetoomukset ja kannanotot 2022

Väylävirasto: Lausunto väyläverkon investointiohjelma 2023-2030
LVM, varautumisen ministeriryhmä: Vetoomus Saimaan kanavan korjausmäärärajojen käyttämisestä valtatie 15 Kotka-Kouvola -yhteysvälin parantamiseen
ValtiosihteerityöryhmäItäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

Lausunnot, vetoomukset ja kannanotot 2021

TEM, Liikenne- ja viestintäministeriö, Väylävirasto: Vetoomus valtatie 15 Kotka-Kouvola -yhteysvälin parantamiseen tarvittavan investointirahoituksen osoittamiseksi täysimääräisenä 
Valtioneuvosto: Lääkärihelikopterin sijoittaminen Uttiin
Työ- ja elinkeinoministeriö: Kaakkois-Suomen yritykset tarvitsevat rajaliikenteestä johtuen edelleen kustannustukea
Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä
Väylävirasto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma 2022-2029
Kymenlaakson Liitto: Lausunto maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta 2022-2025
STM, Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Laaja, ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala
Kymenlaakson liikunta ry: Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2021-2025
Liikenne- ja viestintäministeriö: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi
Valtioneuvosto, Työ- ja elinkeinoministeriö, kuntaministeri ja Kaakkois-Suomen kansanedustajat. Vetoomus UPM:n suunnitteleman biojalostamon sijoittamiseksi Kotkaan
Liikenne- ja viestintäministeriö: Fintraffic Raide Oy: Vetoomus raideliikenteen ohjauskeskuksen säilyttämiseksi Kouvolassa 
Pyhtään kunta: Kauppakamari tukee Pyhtään kunnan hakemusta erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittamiseksi Pyhtäälle

Lausunnot, vetoomukset ja kannanotot 2020

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto väylämaksujen poistamisesta loppuvuodelta 2020
Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajat ja ministerit: Vetoomus oppisopimuksen palkkaporrastuksesta
Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto väylämaksujen väliaikaisesta poistamisesta koronaviruksen takia
Ekami, merenkulku: Lausunto M/S Merikarhun sijoituspaikkaa koskien
Liikenne- ja viestintäministeriö: Vetoomus investointimäärärahan myöntämiseksi valtatie 15:n kunnostamiseksi

Lausunnot ja kannanotot 2019

Valtioneuvosto: Vetoomus Kouvola - HaminaKotka -alueen raideinvestointien puolesta
Posti Oy: Vetoomus Kouvolan Postin toimintojen säilyttämisen puolesta
Tiede- ja kulttuuriministeriö: Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston maisteritutkintojen kattojen nosto
Kymenlaakson ympäristöpoliittinen neuvottelukunta: Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekarttaluonnos

Lausunnot ja kannanotot 2018

Liikenne- ja viestintäministeriö: Vetoomus valtatie 15:n kunnostamisesta
Liikenne- ja viestintäministeriöLisäselvitys, Kotkan Mussalon sataman Kotolahden ratapihan raideparit 
Kymenlaakson Liitto: Lausunto Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnokseen. 
Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto luonnoksesta maanteiden ja rautateiden runkoverkoksi.  
Sosiaali- ja terveysministeriö: Vetoomus Utin valinnaksi ensihoidon helikopterin sijoituspaikaksi

Lausunnot ja kannanotot 2017

Valtionvarainministeriö: Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018, työvoiman kohtaanto-ongelma.
Pohjois-Savon ELY-keskus; Lausunto Kymenlaakson taksien riittävyydestä elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kannalta
Valtioneuvosto: Vetoomus Kaakkois-Suomen esittämiseksi potentiaalisimpana akku- ja autotehdaspaikkana Teslalle
Uudenmaan ELY-keskus; Lausunto valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola koskevista yleissuunnitelmista
Liikennevirasto; Vetoomus Kouvolan ohjauskeskuksen säilyttämiseksi
Liikenne- ja viestintäministeriö; Lausunto kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikentees

Lausunnot ja kannanotot 2016

Kaakkois-Suomen ELY-keskus; Lausunto valtatie 6:n parantamisesta Kouvolan kohdalla.
Valtiovarainministeriö; Vetoomus Haminan ja Kotkan Hietasen tullitoimintojen säilyttämiseksi.
Liikenneministeriö; Vetoomus valtatie 15, Kotka-Kouvola -tieosuuden kunnostamisen aloittamisesta.
Rajavartiolaitos, Tulli; Keskuskauppakamarin lausunto rajanylityspaikkojen aukiolosta.

Keskuskauppakamarin lausunnot