Lausunnot ja kannanotot


Lausunnot ja kannanotot 2018

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lisäselvitys/ Rahoitus puuttuvien viiden raideparin saamiseksi Kotkan Mussalon sataman Kotolahden ratapihalle
Kymenlaakson Liitto: Lausuntopyyntö Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksesta. Asia käsittelyssä, palautus 7.10. mennessä.

Lausunnot ja kannanotot 2017

Valtionvarainministeriö: Lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2018, työvoiman kohtaanto-ongelma.
Pohjois-Savon ELY-keskus; Lausunto Kymenlaakson taksien riittävyydestä elinkeinoelämän kuljetustarpeiden kannalta
Valtioneuvosto: Vetoomus Kaakkois-Suomen esittämiseksi potentiaalisimpana akku- ja autotehdaspaikkana Teslalle
Uudenmaan ELY-keskus; Lausunto valtatien 12 parantamisesta välillä Uusikylä-Tillola koskevista yleissuunnitelmista
Liikennevirasto; Vetoomus Kouvolan ohjauskeskuksen säilyttämiseksi
Liikenne- ja viestintäministeriö; Lausunto kilpailun avaamisesta Etelä-Suomen taajamajunaliikentees

Lausunnot ja kannanotot 2016

Kaakkois-Suomen ELY-keskus; Lausunto valtatie 6:n parantamisesta Kouvolan kohdalla.
Valtiovarainministeriö; Vetoomus Haminan ja Kotkan Hietasen tullitoimintojen säilyttämiseksi.
Liikenneministeriö; Vetoomus valtatie 15, Kotka-Kouvola -tieosuuden kunnostamisen aloittamisesta.
Rajavartiolaitos, Tulli; Keskuskauppakamarin lausunto rajanylityspaikkojen aukiolosta.

Keskuskauppakamarin lausunnot