Vaikuttamissuunnitelma 2016-2017


Kymenlaakson kauppakamari on vahva vaikuttaja, joka edistää Kymenlaakson asioita niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin globaalisti.
Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamisen painopisteet ovat

  • Vetovoimainen Kymenlaakso
  • Uudistuva elinkeinorakenne
  • Sujuva liikenne
  • Osaava työvoima

Kauppakamarin edunvalvontakohteet nousevat jäsenyritysten ja alueen tarpeista. Kamarin luottamushenkilöt ja jäsenistö ovat määritelleet alueelliset vaikuttamisen painopistealueet strategiakaudelle 2016–2017. Vaikuttamistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden ja seitsemän valiokunnan rooli toimeenpanevana ja toteuttavana tahona on merkittävä.

Kymenlaakso on monien mahdollisuuksien maakunta ja yhdessä tekemällä voimme vaikuttaa alueen tulevaisuuteen.