if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

26.3.2021

Ketä kiinnostaa matkailuyritykset?

Erkki Puhakka, yrittäjä, ElämysBunkkeri

Tämä on matkailualan hätähuuto, lue jos uskallat.
Haastan kaikkia tarttumaan toimeen.
Usean vuoden ajan on puhuttu, miten matkailu on tulevaisuuden toimiala, joka korvaa teollisuuden jättämän jättimäisen aukon.


Nykyhetken tilanne on mikä on ja siitä on ponnistettava. Aiempien vuosien päätökset ja kehitystoimet ovat saatta­neet matkailun tähän tilaan. Erot ovat huimia eri puolilla Suomea. Onko tehty hyviä vai huonoja päätöksiä? Tulisiko tehdä jotain aivan toisin?

Mistä matkailuala sitten syntyy ja kasvaa? Yksikään kaunis kansallispuisto tai virtaava joki ei ole menestyvä bisnes, vaan kauppaa käyvät pienet matkailuyritykset, jotka ovat nähneet alueen, paikan tai lajin potentiaalin ennen muita.

Pienet yritykset ovat usein alkaneet intohimoisesta harras­tuksesta tai sivutoimisesta yritystoiminnasta, jossa ei hikeä ja kyyneleitä ole säästelty eikä tunteja laskettu.

Miten matkailuala ja nuo pienet yritykset saadaan sitten kasvamaan?

Käyttämällä rahaa ja ostamalla niiden palveluja.

Kuntien ja elinkeinoyhtiöiden tehtävä on markkinoida kollektiivisesti koko alueen tar­jontaa ja parantaa koko alueen tunnettuutta, mutta myös kannustaa oman alueen yrityksiä ja kuluttajia käyttämään matkailupalveluja. Tuntui siltä, että lähimatkailu oli aivan vieras termi ihmisille ennen epidemiaa. Ja vieläkin; kuinka moni on kokeillut oman alueen aktivi­teetteja tai vaikkapa majoituksia.

Meidän pieni tiimi ElämysBunkkerilla on myynyt ja to­teuttanut aktiviteettipainotteisia virkistyspäiviä kaakossa jo melkein 20 vuotta. Se on melko pitkä aika ja siinä on saanut aitiopaikalla katsella alan kehittymistä – lähinnä muualla Suomessa.

Tuntuu, että täällä Kaakossa ollaan edelleen lähempänä lähtöviivaa kuin maaliviivaa, jos matkailualan tilannetta mitattaisiin oman alueen ostomäärillä ja käyttöasteella. Moni seudun matkailuyrityksistä ja -yrittäjistä on viimeisen vuoden aikana ajautunut niin reunalle, ettei yritystoiminta näe enää kesää. Sivutoimiset yrittäjät eivät välttämättä näy edes konkurssilistoilla, ne vain hiipuvat pois markkinoilta.

Nyt jos koskaan pitäisi jokaisen meistä aktivoitua. Asioiden todellisen tarpeellisuuden huomaa vasta menetettyään ne.

Meistä jokainen voi olla osa ratkaisua. Mitä jos investoisimme seudun yrittäjävetoisten matkailuyritysten tukemiseen tunnin tai hurjimmat jopa päivän palkkaa vastaavan panostuksen seuraa­van kuukauden aikana?

Mikäli jokainen päättäisi ostaa matkailupalveluja omalta alueel­ta, niin euromääräisesti ostettu kymppi jokaiselta näkyisi alalla merkittävästi ja esimerkiksi satanen olisi jo käänteentekevää.

Jos me kaikki testaisimme eri matkailupalveluja tämän vuo­den aikana, pysyisivät nykyiset toimijat pystyssä ja moni jopa kasvaisi, siirtyisi sivutoimisesta kokoaikaiseksi ja seudulle voisi muodostua oikein uusia työpaikkoja.

Myös matkailuyrityksissä on jouduttu miettimään toimintam­alleja, kuten meilläkin ElämysBunk­kerissa, miten toiminta olisi asiakkaille sekä työntekijöille turvallista. Hygieniaa korostetaan, kasvosuojia käytetään ja muitakin suosituksia seurataan tarkoin. Työporukat voivat viettää työhyvin­vointipäivää suositusten mukaisessa ryhmäkoossa omassa tilassa täysin om­alla porukalla. Aktiviteettipäivät ulkona ovat toinen erinomainen vaihtoehto.

Liputamme vahvasti tervettä järjen­käyttöä, riskien jatkuvaa analysointia ja nopeaa sopeutumista tilanteen edellyttämällä tavalla.

Ostetaan ja käytetään oman maakunnan palveluja ja tehdään varauksia keväälle ja kesälle, jotta yritykset näkevät valoa tun­nelissa.

Samalla voidaan vaatia yrityksiltä vastuullista toimintaa sekä vallitsevan tilanteen huomioimista, koska turvallinen, terve ja täysipainoinen sosiaalinen elämä on täysin toteutettavissa, kokoontumisrajoituksista huolimatta.

Erkki Puhakka
Yrittäjä
Elämysbunkkeri