if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Valtakunnallinen kauppakamarijärjestö

Yhdessä yritysten puolesta

Kauppakamarit työskentelevät elinvoimaisen Suomen puolesta. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria kattavat koko Suomen, kaikki toimialat ja yrittämisen muodot. Kauppakamarijärjestö kokoaa yli 20 000 yritystä ja liike-elämän vaikuttajaa koko maan laajuudelta – pienistä ja keskisuurista yrityksistä isoihin pörssiyhtiöihin. Kauppakamarien jäsenyritykset muodostavat 50 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja 40 prosenttia työpaikoista.

Kauppakamarit ovat vahva ja osaava organisaatio lähellä yrityksiä. Yrityksille tarjotaan palveluita, vaikuttamista, julkaisuja, tietolähteitä ja edunvalvontaa. Kauppakamarit ovat Suomen suurimpia yritysten henkilöstöä kouluttavia organisaatioita.

Kauppakamarin toiminnan lähtökohdat

Suomen 19 kauppakamarin ja Keskuskauppakamarin muodostaman kauppakamariryhmän yhteisessä strategiassa vaikuttamistyön painopisteiksi on asetettu:

Kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus
Selkeä säädösympäristö
Julkisen sektorin reformi
Sujuva liikenne
Osaavan työvoiman saatavuus
Vastuullinen yritystoiminta