Kiinteistönarviointi

Auktorisoidut kiinteistöarvioijat (AKA) edustavat kiinteistöalan parasta osaamista. Heidän tehtävänsä on arvioida kiinteistön arvo puolueettomasti ja perustellusti. Suomessa toimii noin 250 auktorisoitua kiinteistönarvioijaa (AKA), jotka arvioivat vuosittain useita tuhansia kiinteistöjä.

Auktorisoidun kiinteistöarvioijan laatimalle arviolausunnolle voi olla tarvetta monentyyppisissä tilanteissa. Yleisimpiä käyttötilanteita ovat investointeihin liittyvät arvonlaskennat, tilinpäätökset ja muu taloudellinen päätöksenteko, verotukseen liittyvät tilanteet, haastavien kohteiden vakuusarviointi ja muu arvonmääritys, kiinteistöjen arvoon liittyvät riitatilanteet sekä riitaisuuksien ehkäiseminen, sukupolvenvaihdokset, perinnönjaot ja ositukset sekä rahastoihin liittyvä arvonmääritys

Olethan yhteydessä!