if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Edustukset


Edustukset 2019-

Kymenlaakson kauppakamarilla on edustus seuraavissa yhteisöissä tai toimikunnissa.

Ankkapurhan Kulttuurisäätiön hallitus, viestintäpäällikkö Kirsi Juura

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän työelämäfoorumi. Edustajana yhteyspäällikko Sirpa Kantola-Pakkanen. Varalla, koulutuspäällikkö Heidi Harden  -> Katja Laitinen 10.8.2020 alkaen.

Etiäinen-hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen

Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä ELO, koulutuspäällikkö Heidi Hardén -> Katja Laitinen 10.8.2020 alkaen

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ennakointiryhmä ja ennakointinyrkki, yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunta, toimitusjohtaja toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen

Kaakkois-Suomen Team Finland -verkosto, toimitusjohtaja toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta, kaupallinen johtaja Eija Rossi, HaminaKotka Satama Oy

Keskuskauppakamarin valtuuskunta, toimitusjohtaja Juha Klami, Rakennuspartio Oy; toimitusjohtaja Annikki Niiranen, Kymsote; toimitusjohtaja Sakari Pasanen, Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy; toimitusjohtaja Juha Korhonen, Kymenlaakson Osuuspankki; tehtaanjohtaja Mari Kainiemi, DuPont Nutrition & Health; hallituksen pj Tapani Kinnunen, Lumon Yhtiöt.

Kymenlaakson työhyvinvointiverkoston ydinryhmä, koulutuspäällikkö  Heidi Hardén -> 10.8.2020 alkaen Katja Laitinen, varalla yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen

LevelUp -ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen

Luova Yritysgeneraattori -hanke, ohjausryhmä, viestintäpäällikkö Kirsi Juura. Hanke päättynyt elokuussa 2020.

Maakunnan Yhteistyöryhmä, toimitusjohtaja toimitusjohtaja Marika Kirjavainen. Varalla yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen

MYR:n sihteeristö, toimitusjohtaja toimitusjohtaja Marika Kirjavainen

Railgate Finland – China Express ja kasvua viennistä hankkeet, ohjausryhmä, viestintäpäällikkö Kirsi Juura. Hanke päättynyt elokuussa 2020.

Työelämä 2020 -alueverkosto, yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen. Varalla Heidi Hardén, 10.8.2020 alkaen Katja Laitinen

XLaB-hanke, ohjausryhmä, yhteyspäällikkö Sirpa Kantola-Pakkanen