Hallinto ja hallitus

Kymenlaakson kauppakamarin hallinto

Kymenlaakson kauppakamarin toimintaa ohjaavat sen säännöt ja Kauppakamarilaki.

Kauppakamarin päätösvaltaa käytetään kauppakamarin yleiskokouksissa. Kauppakamarilla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous, joista edellinen pidetään viimeistään toukokuun ja jälkimmäinen viimeistään joulukuun aikana.

Kauppakamarin asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja ja hänen apunaan kauppakamarin henkilökunta.

Hallitus

Kymenlaakson kauppakamarin sääntöjen 7. pykälän mukaan kauppakamarin toimintaa johtaa hallitus, jonka on huolehdittava kauppakamarin hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtajana kauppakamarin puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina kauppakamarin varapuheenjohtajat sekä vähintään viisi ja enintään neljätoista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa.

Hallituksen jäsenet 2024

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Mari Kainiemi, tehtaanjohtaja, Danisco Sweeteners Oy
Varapuheenjohtaja Jari Koistinen, hallituksen jäsen, Kauppakeskus Veturi
Varapuheenjohtaja Harri Miettinen, toimitusjohtaja, Kymen Seudun Osuuskauppa
Varapuheenjohtaja Jyri Kylmälä, Director, Investment projects, UPM Pulp Finland Operations

Hallituksen jäsenet

Green Mikko, Hardware Operations Manager, Google Hamina
Kaikkonen Pekka, toimitusjohtaja, Hoviruoka Oy
Kivioja Risto
, kehitysjohtaja, Lumon Group Oy
Koho Heikki, hallituksen puheenjohtaja, Varte Oy
Korhonen Juha, toimitusjohtaja, Kymenlaakson Osuuspankki
Markkanen Sami, toimitusjohtaja, Kotkan Energia Oy
Paasi Kati, kehitysjohtaja, Business Finland Oy
Pippola Jarkko, toimitusjohtaja, Data Group Sata IT Oy
Rossi Eija, kaupallinen johtaja, HaminaKotka Satama 
Saari Ari-Pekka, toimitusjohtaja, Steveco Oy
Suutari Päivi, toimitusjohtaja, MM Kotkamills Oy
Uusitalo Aleksi, hallituksen jäsen, Run Group Oy