if (CookieConsent::check('Analytics')) { }

Osaaminen ja työelämä

Osaaminen on Suomen tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä teema. Suomen kilpailukyky nojaa korkean osaamisen ja osaamistason varaan. 

Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa tarjolla oleva osaaminen ja osaajat eivät kohtaa työnantajien tarpeen kanssa. 

Ratkaisuja osaamisvajeeseen -julkaisu. Keskuskauppakamari 2021.

Kauppakamarien osaajakysely syyskuu 2022