Vaikuttamisteemat

Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamistyössä painotetaan osaavan työvoiman saatavuuteen liittyviä toimenpiteitä. Keskeisiä edistettäviä teemakokonaisuuksia ovat myös liikenteen ja infran toimivuus sekä menestyvä ja uudistuva yritystoiminta.

Haluamme edistää Kymenlaakson vetovoimatekijöitä sekä ja hakea yhdessä kestävää, kannattavaa kasvua yrityksille.

Vaikuttamisen kolme keskeistä kohdetta

LAADUKAS, OSAAVA JA TARPEITA VASTAAVA TYÖVOIMA

Kymenlaakson kauppakamari toimii linkkinä oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä koulutuksen kehittämiseksi alueen taloudellista toimintaa palvelevaksi.

TOIMIVA INFRA

Kymenlaakson tieverkko, raide- ja lentoliikenne sekä meriliikenteen toimivuus ovat keskeisiä vaikuttamiskohteita.

MENESTYVÄ JA UUDISTUVA YRITYSTOIMINTA

Kauppakamari edistää maakunnan ja yritysten kehitystä useissa yhteistyöryhmissä.