Vaikuttaminen

Kauppakamari on elinkeinoelämän ratkaisukeskeinen järjestö ja vahva vaikuttaja sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Tuomme jäsentemme äänen kuuluville päätöksentekoon.

Vaikuttamistoimenpiteillä kauppakamari edistää Kymenlaaksossa toimivien yritysten menestymistä ja koko maakunnan kehittymistä.

Vaikuttamisen vahvimpina työkaluina toimivat yhteydenpito valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja paikallisiin päätöksentekijöihin sekä vaikuttamisviestintä.

Kauppakamarin vaikuttamistyössä korostuvat mm. toimivien liikenneyhteyksien ylläpitäminen ja kehittäminen, osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen sekä maakuntien ja kaupunkien elinvoimaisuuden vahvistaminen.

Yhdessä kestävään kasvuun!