Kauppakamari toimii koko Kymenlaakson hyväksi

Vaikuttaminen

Kauppakamari on elinkeinoelämän ratkaisukeskeinen järjestö ja vahva vaikuttaja sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Vaikuttaminen on Kymenlaakson kauppakamarin tärkeä strateginen tavoite. Onnistuneella vaikuttamisella kauppakamari parhaiten toteuttaa  Kymenlaaksossa toimivien yritysten menestymistä.

Onnistunut vaikuttaminen edellyttää kauppakamarilta erityisesti toiminnan pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta, vahvaa verkostoitumista, aktiivista valiokuntatyöskentelyä ja tehokasta viestintää. 

Vaikuttamisen vahvimpina työkaluina toimivat yhteydenpito valtakunnalliseen, maakunnalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon sekä vetoomukset, kannanotot ja lausunnot.

Kymenlaakson kauppakamarin vaikuttamistyön painopistealueet:
Kysy lisätietoja

Marika Kirjavainen

Toimitusjohtaja. Sidosryhmäyhteistyö, vaikuttaminen ja edunvalvonta.
+ 358 40 900 6651
marika.kirjavainen@kauppakamari.fi