Liikenne ja logistiikka

Vaikuttaminen

Logistiikkavaliokunta on alan yrityksien edustajista koottu liikenteen ja logistiikan vaikuttajaryhmä.

Toimivat liikenneyhteydet ovat elintärkeä edellytys Kymenlaakson yritysten, asukkaiden, vientikaupan, huoltovarmuuden ja teollisuuden toiminnalle. Liikenteen-, infran- ja logistiikan toimivuus ovatkin kauppakamarin keskeisiä vaikuttamiskohteita.

Liikennejärjestelmiä koskevia päätöksiä ohjaavat valtakunnalliset liikennesuunnitelmat:

Liikenne12 -suunnitelma 2025-2036

Liikenne 12-suunnitelma on 12-vuotinen strateginen dokumentti, jossa käsitellään koko Suomen liikennejärjestelmää valtakunnallisella tasolla kaikissa väylämuodoissa.

Liikenne12 -uutiskirje. Viimeisimmät kuulumiset valmistelusta 30.11.2023

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2021-2032

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032 antaessaan sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021. Se sisältää kuvauksen nykytilasta ja visiot kehittämiselle. Lisäksi suunnitelmaan sisältyvät valtion ja kuntien toimenpiteitä sisältävä ohjelma ja valtion rahoitusohjelma.

Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnittelu

Kymenlaakso on osa globaalia liikennejärjestelmää.

Kymenlaakson jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä sovitetaan yhteen eri käyttäjäryhmien tarpeiden, seutujen erilaisten toimintaympäristöjen, valtakunnantason, maakuntatason ja seututason edunvalvonta sekä toimijoiden resurssien välistä yhtälöä.