Vihreä siirtymä

Kauppakamarit tukevat Suomen ja EU:n ilmastotavoitteita. Suomella on vauraana korkean teknologisen ja teollisen osaamisen maana edellytykset edetä päästövähennyksissä nopeasti ja kääntää ne investoinneiksi, työpaikoiksi ja vientituloiksi. Polku ilmastotavoitteisiin on rakennettava siten, että se tukee Suomen kansanvälistä kilpailukykyä ja talouden elinvoimaa.

Ilmastotavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman yrityksiä ja yksityistä rahoitusta. Suomen ja Euroopan on investoitava itsensä ulos fossiilisista. Siksi investointeja edistävä talous- ja elinkeinopolitiikka on välttämätön osa onnistumista ilmastotyössä. Tämä edellyttää vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä sekä ratkaisuja luvituksen sujuvoittamiseksi, osaavan työvoiman saamiseksi ja TKI-panostusten nostamiseksi.

Ilmastopolitiikan on perustuttava vihreään markkinatalouteen. Sääntelyn on ensisijaisesti asetettava tavoitteita ja raameja, jotka voidaan saavuttaa eri keinoilla. Kustannustehokkuus, teknologianeutraalius ja markkinaehtoisuus ovat tärkeitä periaatteita päästövähennyksissä ja sääntelyssä.

Kauppakamari yritysten vastuullisuskumppanina

Tarjoamme yrityksille ratkaisuja ja palveluita, joilla yritys voi tehokkaasti kehittää omaa vastuullisuutta ja siten myös kilpailukykyä muuttuvilla markkinoilla. Toimimme yritysten vastuullisuuskumppanina ja luomme vuoropuhelua eri toimijoiden välillä.

Teppo Säkkinen
johtava asiantuntija, elinkeino- ja ilmastopolitiikka
+358 50 516 2868