Lausunnot ja vetoomukset

Kauppakamari antaa ministeriöille, eduskunnalle, johtaville virastoille ja muille organisaatioille lausuntoja kehittämistä ja investointeja vaativista kohteista Kymenlaaksossa.
Vetoomukset ja lausunnot heijastavat elinkeinoelämän ja yritysten näkemystä, millä toimilla maakuntaa ja sen asukkaiden ja yritysten toimintaedellytyksiä parhaiten edistettäisiin.

2023

Väylävirasto: Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelma 2024-2031
Liikenne- ja viestintäministeriö: Henkilöjunaliikenteen palvelut 2030-luvulla
Väylävirasto: Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelma 2025-2032

2022

Väylävirasto: Lausunto väyläverkon investointiohjelma 2023-2030
LVM, varautumisen ministeriryhmä: Vetoomus Saimaan kanavan korjausmäärärajojen käyttämisestä valtatie 15 Kotka-Kouvola -yhteysvälin parantamiseen
ValtiosihteerityöryhmäItäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen

2021

yhteysvälin parantamiseen tarvittavan investointirahoituksen osoittamiseksi täysimääräisenä 
Valtioneuvosto: Lääkärihelikopterin sijoittaminen Uttiin
Työ- ja elinkeinoministeriöKaakkois-Suomen yritykset tarvitsevat rajaliikenteestä johtuen edelleen kustannustukea
Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä
Väylävirasto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma 2022-2029
Kymenlaakson LiittoLausunto maakuntasuunnitelmasta ja -ohjelmasta 2022-2025
STM, Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta: Laaja, ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala
Kymenlaakson liikunta ry: Kymenlaakson terveysliikuntastrategia 2021-2025
Liikenne- ja viestintäministeriö: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032 – Suunnitelmaluonnos ja vaikutusten arviointi
Valtioneuvosto, Työ- ja elinkeinoministeriö, kuntaministeri ja Kaakkois-Suomen kansanedustajat. Vetoomus UPM:n suunnitteleman biojalostamon sijoittamiseksi Kotkaan
Liikenne- ja viestintäministeriö: Fintraffic Raide Oy: Vetoomus raideliikenteen ohjauskeskuksen säilyttämiseksi Kouvolassa 
Pyhtään kunta: Kauppakamari tukee Pyhtään kunnan hakemusta erä- ja luontokulttuurimuseon sijoittamiseksi Pyhtäälle

2020

Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto väylämaksujen poistamisesta loppuvuodelta 2020
Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajat ja ministeritVetoomus oppisopimuksen palkkaporrastuksesta
Liikenne- ja viestintäministeriö: Lausunto väylämaksujen väliaikaisesta poistamisesta koronaviruksen takia
Ekami, merenkulkuLausunto M/S Merikarhun sijoituspaikkaa koskien
Liikenne- ja viestintäministeriö: Vetoomus investointimäärärahan myöntämiseksi valtatie 15:n kunnostamiseksi

Keskuskauppakamarin lausunnot