Kauppakamari pitää ehdotettua väylämaksulain palauttamista heikennyksenä Suomen vientiteollisuudelle ja yrityksille

Hallitus esitti keväällä kehysriihessä yllättäen, että kauppamerenkulussa käytössä ollut väylämaksun väliaikainen puolitus päättyisi vuoden lopussa ja väylämaksut perittäisiin täysimääräisinä 1.1.2025 alkaen. 

Lakiesitys esitellään eduskunnalle syksyllä ensi vuoden talousarviolakiesitysten yhteydessä. Lakiesitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

Kymenlaakson kauppakamarin lausunto:

Kymenlaakso on keskeinen vientimaakunta, jossa meriteitse huolitaan metsäteollisuuden ja useiden muiden viennin kannalta keskeisten teollisuuslaitosten tuotteita, kaupan tavaravirtoja ja runsasta muuta konttiliikennettä Suomen suurimman vientisataman HaminaKotka Satama Oy:n kautta. 

Kymenlaakson kauppakamari pitää hallituksen esitystä väylämaksulain muuttamisesta heikentävänä asiana Suomen vientiteollisuudelle, yrityksille ja edelleen Kymenlaakson elinvoimalle. 

Merenkulun väylämaksut ovat Suomen itse itselleen tekemä kaupan este. Muissa maissa ei tuossa mittakaavassa ole vastaavaa itse aiheutettua kuluerää viennin ja tuonnin kampittamiseksi. 

Esitetty lakimuutos lisäisi huomattavasti vientiteollisuuden logistisia kustannuksia ja heikentäisi niiden kilpailukykyä. Väylämaksujen käyttöönotto vähentäisi olennaisesti kotimaisten satamien kilpailukykyä erityisesti niissä tavaravirroissa, joissa kilpaillaan suoraan muiden maiden satamien kanssa. Logistiikkakustannukset ovat Suomessa jo pelkästään sijaintitekijöiden takia EU-maiden korkeimpia. Suomen kilpailukyvyn tukeminen on tärkeää. 

Ennakoitavuuden kannalta väylämaksun tasoon tehtävä nosto olisi merenkulun toimijoille haasteellista, sillä logistiikka- ja kuljetuspalvelujen hinnoittelussa on varauduttu joulukuussa hyväksyttyyn nelivuotiseen väylämaksutasoon. Yllättävä väylämaksun tason nostaminen ajoittuisi vientiteollisuuden ja matkustajaliikenteen kannalta heikkoon suhdanteeseen. 

Väylämaksujen periminen tuo epävarmuutta myös uusien investointien näkökulmasta. Merkittävä osa viimeaikaisista investoinneista Haminan ja Kotkan satamiin perustuu hallitusohjelmassa määriteltyyn lainsäädäntöhankkeeseen LVM033:00/2023, jonka mukaan väylämaksujen puolituksen voimassaoloa jatketaan vuosille 2024-2027 niin, että nykyinen määräaikainen puolitus jatkuu katkeamatta, ja keskipitkällä aikavälillä ne poistetaan kokonaan. Hallitus on siis kehysriihessä perunut jo lähes valmiin lakiluonnoksen.

Itä-Suomen heikolle kehitykselle väylämaksujen nosto olisi huomattava lisärasite ja vientitoimintojen heikentymisellä on aluetaloudellisia vaikutuksia. 

Kymenlaakson kauppakamari pitää hallituksen esitystä väylämaksulain muuttamisesta heikentävänä asiana Suomen vientiteollisuudelle, yrityksille ja edelleen Kymenlaakson elinvoimalle. Esitämme väylämaksujen puolituksen voimassaolon jatkamista vuosille 2024-2027 niin, että nykyinen määräaikainen puolitus jatkuu katkeamatta, ja keskipitkällä aikavälillä ne poistetaan kokonaan.

Lausuntopyyntöön voi tutustua täällä: Lausunto – Lausuntopalvelu

Kategoriat:Liikenne, logistiikka ja infra, Vienti