Olosuhdetodistus

Olosuhdetodistus on kauppakamarin todistus ylivoimaisesta esteestä

Ylivoimainen este (force majeure) on asia, johon kaupankäynnin osapuolet voivat tarvittaessa vedota.
Kaupan osapuoli voi pyytää kauppakamaria vahvistamaan erityistodistuksella ylivoimaiseen esteeseen liittyvät olosuhteet.

Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tapahtumia,

  • jotka sattuvat sopimuksen teon jälkeen
  • joihin sopimuspuolet eivät voi vaikuttaa
  • jotka eivät olleet sopimusta tehtäessä ennakoitavissa
  • jotka estävät sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi.

Kaikkien neljän mainitun edellytyksen tulee täyttyä, jotta kyseessä olisi ylivoimainen este.

Epidemia voi muodostua ylivoimaiseksi esteeksi tilanteessa, jossa viranomaiset rajoittavat tai kieltävät toimintoja – esimerkiksi yleisötilaisuuksia tai määräävät karanteeniin jonkin tuotantolaitoksen Suomessa tai ulkomailla.

Epidemian levitessä ylivoimainen este voi syntyä myös siten, että esimerkiksi merkittävä osa tuotantolaitoksen tai muun työpaikan henkilökunnasta sairastuu.

Force majeure (ylivoimainen este) -todistus laaditaan Kymenlaakson kauppakamarissa. Tarvittaessa konsultoidaan kauppakamarin asiantuntijoita.