Ata carnet -tulliasiakirja

ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi väliaikaisesti viedä tulliyleissopimukseen liittyneisiin maihin näyttelytavaroita, ammatinharjoittamisvälineitä ja kaupallisia tavaranäytteitä.

ATA carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa tullivapausmenettelyä edellä mainittujen tavararyhmien osalta.

ATA carnet

  • korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa
  • korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat
  • sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan tuotavista tavaroista
  • toimii myös tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana

ATA carnet ei korvaa muita tuonnin yhteydessä mahdollisesti vaadittavia asiakirjoja tai lupia (esim. ampuma-aseen tuontiluvat, terveystodistukset).

ATA carneteita myöntävät kussakin sopimukseen liittyneessä maassa hakemuksesta kauppakamarit. Kauppakamarit eri maissa muodostavat tullimaksujen takuurenkaan. Kymenlaakson alueen ATA carnet -hakemukset tehdään Helsingin seudun kauppakamarissa;

asiakirjatiimi(at)helsinki.chamber.fi
Vaihde 09 228 601

Suomessa Keskuskauppakamari vastaa ATA carnet’lla vietyjen tai maahan tuotujen tavaroiden tullimaksuista.

ATA carnetilla maahantuodut tavarat on vietävä maasta vuoden kuluessa ja kuljetettava alkuperäiseen lähtömaahan, jossa ATA carnet on palautettava sen myöntäneelle kauppakamarille.