Strategia

Strategia 2016-2019

Kymenlaakson kauppakamarin strategiset painopistealueet toimintakaudelle 2016 – 2019 ovat vaikuttaminen ja palvelut. Näistä on johdettu kauppakamarin keskeiset strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät.

Vaikuttamisen strategiset tavoitteet
  • Vetovoimainen Kymenlaakso
  • Uudistuva elinkeinorakenne
  • Sujuva liikenne
  • Osaava työvoima
Palveluiden strategiset tavoitteet
  • Asiakastyytyväisyys
  • Jatkuva kehittyminen
  • Johtava kouluttaja