Boostia ja balanssia

Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari. 

Suomi elää kiihkeää aikaa hallituksen muodostamisen ja hallitusohjelman sisällön laatimisen suhteen. Kansa on äänensä antanut ja odotusarvo on, että äänestystulos näkyy hallituksen kokoonpanossa ja seuraavan neljän vuoden politiikassa. Näin sen täytyy olla – muuten vaalitulos menettää merkityksensä.

Nostan esille suuren huolen, joka vaatii huomiota myös hallitusohjelman sisältöä määriteltäessä. Huolehdimmeko riittävästi todella merkityksellisestä yhteiskunnan peruspilarista, nimittäin lasten ja aikuisten jaksamisesta, hyvinvoinnista ja osaamisesta, jotka ratkaisevat maamme menestymisen, talouden kestävyyden ja ihmisten elämän laadun?

Ylempien kerrosten rakentainen on huojuvalla perustalla, jos peruspilarit eivät ole kunnossa.

Näistä asioista puhutaan paljon ja haasteet on tiedostettu. Asian korjaamiseksi pyritään huolehtimaan mm. hoitotakuusta ja mielenterveys- ym. palveluiden riittävyydestä. Tämä on oireiden hoitamista. Kenelläkään ei tunnu olevan rohkeutta tai keinoa puuttua juurisyihin, jotka ovat johtaneet meidän tähän todella haastavaan tilanteeseen.

Tutkimusten mukaan mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut samaa tahtia älylaitteiden määrän ja yleistymisen kanssa. Somet ja sovellukset ovat muuttaneet maailmaa. Ihmisten keskittymiskyky on heikentynyt ja muut aktiviteetit vievät huomiota esimerkiksi oppimiselta.

Esikouluikäiset saavat Suomessa älypuhelimet aikaisemmin, kuin missään muussa maassa. Peruskoululaisten erityisen tuen tarve on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa ja tuen piirissä on tällä hetkellä noin neljännes oppilaista. Lukiolaisista lähes 40 % täyttää hoidettavan ahdistuksen kriteerit. Ammatillisen koulutuksen puolella luvut ovat samaa luokkaa. Lapset ja nuoret nukkuvat vähemmän kuin koskaan aiemmin, samoin liikuntaa harrastetaan huomattavasti vähemmän. Johtopäätöksiä voi ja pitää tehdä.

Samaan aikaan, kun teemme töitä investointien, kasvavan ja kehittyvän yritystoiminnan, TKI:n ym. hyväksi, meidän täytyy muistaa pitää huolta osaavasta ja hyvinvoivasta työvoimasta. Ihmiset ovat yhteiskunnan ja yritysten merkittävin voimavara, jonka jaksamisesta täytyy huolehtia muistaen samalla jokaisen oma vastuu.

Osa kokonaisuudesta on kuntien harteilla ja kuntien välillä onkin suuria eroja. Osaan asioista voi vaikuttaa vain lainsäädäntöä muuttamalla. Koululaisten keskittymiskyvyn ja tulosten parantamisen voi aloittaa säätämällä lain, joka antaa opettajalle oikeuden kerätä puhelimet pois oppitunnin ajaksi.

Toimenpiteitä tarvitaan, kuten myös eväitä tunnistaa (työ)elämän laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Marika Kirjavainen
toimitusjohtaja
Kymenlaakson kauppakamaris

Lue lisää blogeja