Peruuttamisoikeus mittatilaustavaroiden osalta

Peruuttamisoikeus mittatilaustavaroiden osalta

Tilasiko asiakas mittojen mukaan tehdyt verhot, mutta halusikin palauttaa ne? Entä pokaalin kylkeen tehty kaiverrus tai nimikointi? Miten toimitaan mittatilaustavaran peruuttamisen kohdalla

EU:ssa kuluttajalla on 14 päivän peruuttamisoikeus koti- ja etämyynnissä. Peruuttaminen tapahtuu ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Peruuttamisoikeus on kuitenkin mahdollista rajata pois tietyissä tapauksissa.

Kuluttajaoikeusdirektiivissä ja Suomen kuluttajansuojalaissa (6:16§) on määritelty peruuttamisoikeuden rajoitukset, eli tilanteet, joissa peruuttamisoikeutta ei ole, ellei asiasta toisin sovita.

Kohta 3 koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Erikoisvalmisteisten tavaroiden, kuten mittatilausverhojen, jälleenmyyntiarvo voi olla vähäinen, tai voi olla, ettei niitä saa enää lainkaan kaupaksi. Peruutuksista saattaisi näin ollen koitua elinkeinonharjoittajalle huomattavia tappioita.

”Vaatimusten mukaisella” tai ”henkilökohtaisia tarpeita vastaavalla” tarkoitetaan sitä, että tavarat ovat periaatteessa ainutlaatuisia ja että ne on valmistettu kuluttajan esittämien ja elinkeinonharjoittajan kanssa sovittujen henkilökohtaisten toiveiden ja vaatimusten mukaisesti.

Esimerkkeinä tällaisista tavaroista ovat mittatilausverhot tai tavara, johon on lisätty kuluttajan toivomusten perusteella esim. kaiverrus tai nimikointi.

Poikkeus soveltuisi tulkintaohjeiden mukaan myös erityisen suunnitelman mukaiseen erikoisvalmisteiseen autoon tai tietokoneen erityiskomponenttiin, joka on hankittava erikseen kyseistä tilausta varten, ja joka ei kuulu elinkeinonharjoittajan yleensä tarjoamaan valikoimaan.
Jos taas kyse on elinkeinonharjoittajan ennalta määrittelemistä vakio-optioista, joista kuluttaja valitsee mieleisensä, ei peruttamisoikeuden rajaamista koskea poikkeus sovellu. Esimerkkejä tällaisista on valmistajan luettelosta valitut tietyn väriset ja tietystä materiaalista valmistetut huonekalut ja valmistajan luettelosta valittu auto ja sen lisävarusteet.

Poikkeusta ei myöskään sovelleta palvelusopimuksiin, joiden tulokset ovat aineellisia, kuten oikeudellisen neuvonnan tarjoamiseen tai perhetapahtuman kuvaamiseen.

Peruuttamisoikeuden rajaaminen on poikkeus kuluttajansuojalainsäädännön yleisestä säännöstä, jolla kuluttajille taataan peruuttamisoikeus etäsopimusten tai muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tehtyjen sopimusten yhteydessä, ja sitä on tulkittava suppeasti.
Lisätietoja Euroopan komission tulkintaohjeessa kohdassa 5.11.2.

Maija Kärkäs
päällikkö, juristi
Enteprise Europe Network
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Kauppa