Käytännön hyötyä EU:sta – rajat ylittäviä digipalveluja yrityksille

Maija Kärkäs, Helsingin seudun kauppakamari

EU:n digitaalisen palveluväylän tarkoituksena on helpottaa ihmisten ja yritysten toimimista Euroopan Unionin alueella ja rajat ylittävissä tilanteissa.

EU:n digitaalinen palveluväylä (Single Digital Gateway, SDG) ei korvaa kansallisia tietojärjestelmiä, vaan yrityksille ja kansalaisille suunnatut EU:n ja jäsenmaiden verkkopalvelut kootaan tarjolle yhden sähköisen portaalin kautta. Tämän Your Europe -verkkoportaalin tarkoituksena on helpottaa ihmisten ja yritysten toimimista Euroopan Unionin alueella.

Your Europe -verkkoportaalin kautta tarjotaan

 • Tietoa EU:n säännöistä ja menettelyistä tavoitteena helpottaa sisämarkkinasäännösten löytämistä
 • Tukipalveluita
 • Palautetyökalu sisämarkkinoiden esteistä raportoimiseksi.

Suomessa SDG-asetuksen täytäntöönpanovastuu koskee useita eri viranomaisia. Kansallisena koordinaattorina toimii KEHA-keskuksen Digitaaliset sisämarkkinat -tiimi.

Your Europe -portaalista löytyy laajasti tietoa:

 • yrityksen perustamisesta
 • työntekijöiden palkkaamisesta ja työehdoista
 • veroista
 • myyntitoiminnasta
 • tuotevaatimuksista
 • rahoitusmahdollisuuksista ja julkisista hankinnoista eri maista

Your Europe -portaalissa on eri maiden neuvontapalveluiden yhteystiedot seuraavissa asioissa:

 • tuotesäännökset
 • henkilöstön rekrytointi
 • IPR:t
 • ammattipätevyyden tunnustaminen
 • EU-oikeudet
 • EU-oikeuksia koskeva ongelmanratkaisu julkisissa palveluissa

Voit kysyä EU-asioissa apua myös Helsingin seudun kauppakamarin yhteydessä toimivalta Enterprise Europe Networkilta (EEN). EEN on apuna pk-yritysten kansainvälistymisasioissa. EEN toimii yli 50 maassa, ja kauttamme voi etsiä myös yrityskontakteja ulkomailta.

Your Europe -portaali

Maija Kärkäs
päällikkö, juristi
Enterprise Europe Network EEN
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:EU