Suomalaisten tuotteiden vienti Uuteen-Seelantiin helpottui

Vapaakauppasopimus Uuden-Seelannin kanssa astui voimaan toukokuussa. Suurin osa tullimaksuista poistui.

Uusi sopimus tarjoaa monia etuja Uuden-Seelannin markkinoilla jo oleville sekä sinne laajentumista suunnitteleville suomalaisyrityksille.

Sopimus poisti suurimman osan tullimaksuista EU-maiden vienniltä Uuteen-Seelantiin. Näin myös suomalaisten tuotteiden viennistä Uuteen-Seelantiin tuli kilpailukykyisempää.

Tullien poistot koskivat useita tuoteryhmiä, kuten koneita, autoja ja niiden osia, tekstiilejä ja kenkiä, lääkkeitä ja kemikaaleja sekä elintarvikkeita. Edellä mainittujen tuoteryhmien tullit olivat aiemmin jopa kymmenen prosentin suuruisia.

Vastavuoroisesti sopimus poistaa myös EU:n kantamia tulleja Uuden-Seelannin viennin osalta, suurimmilta osin heti sekä osin myös seitsemän vuoden siirtymäaikana.

Hyötyä suomalaisten koulutus-, rahoitus- ja IT-palveluiden vientiin

Sopimus tarjoaa niin ikään paremmat mahdollisuudet suomalaisille palveluntarjoajille päästä Uuden-Seelannin markkinoille ja kilpailla siellä paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä koskee erityisesti koulutus-, rahoitus- ja IT-palveluita.

Sopimukseen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä käsittelevä luku, joka kattaa työvoiman sekä ympäristö- ja ilmastoasiat. Tähän kuuluu sitoumuksia kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen, mikä voi edistää nk. vihreiden tuotteiden ja teknologioiden vientiä Suomesta.

Sopimus sisältää myös edistyneitä säännöksiä ammattihenkilöiden liikkumisesta EU:n ja Uuden-Seelannin välillä.

Vietävien tuotteiden tulee olla EU-alkuperää

Vapaakauppasopimuksen mukaisten tullietujen saamiseksi tuotteiden on täytettävä sopimukseen sisältyvät alkuperäsääntöjen ehdot. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EU:sta vietävien tuotteiden tulee olla EU-alkuperää. Viennille pitää lisäksi antaa alkuperäselvitys. Selvityksenä hyväksytään viejän laatima alkuperävakuutus tai tuojan tietoon perustuva näyttö. Viejän laatima määrämuotoinen alkuperävakuutus on suositeltavampi vaihtoehto.

Vapaakauppasopimus pyrkii yhdenmukaistamaan tuotestandardeja ja sertifiointimenettelyjä. EU-yritysten on näin helpompi todistaa noudattavansa Uuden-Seelannin teknisiä määräyksiä, koska tietyillä aloilla vaatimustenmukaisuuden arviointi voidaan tehdä nyt EU:ssa, ja näin kaksinkertaisista tuotetodistusvaatimuksista päästään eroon.

Kauppaan odotetaan 30 prosentin kasvua

Vaikutusarvion mukaan Uuden-Seelannin ja EU:n välinen kauppa tulee kasvamaan vuositasolla 30 % ja tullimaksujen säästöiksi on laskettu noin 140 miljoonaa euroa vuosittain. EU:n investointien Uuteen-Seelantiin odotetaan kasvavan yli 80 %.

Uuden-Seelannin ja noin 200 muun maan muuttuvia vientimääräyksiä seurataan jatkuvasti KauppakamariTiedon Viennin maatieto -teoksessa. Sieltä löytyvät tiedot myös muista voimassa olevista EU:n vapaakauppasopimuksista. Tilaa maksuttomat koekäyttötunnukset palveluun oheisen linkin kautta.

Jukka Säikkälä
Ulkomaankaupan määräysten asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Vienti, Yritykset, Lainsäädäntö