Suomen metaversumi-aloitteen julkistus

Värikkäät valot, puheensorina ja esittelypisteet toivottivat kävijät tervetulleeksi Match XR -tapahtumaan, jossa julkistettiin Suomen metaversumi-aloite.

Suomen kansallinen metaversumialoite ja -strategia on ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja yksi ensimmäisiä maailmassa. Metaversumi on internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken. Metaversumi tuo tilan tunteen ja hahmot internetiin ja luo virtuaalimaailmoja toisiinsa yhdistävän verkon. Metaversumia voidaan käyttää esimerkiksi viestintään, tapahtumien luomiseen ja kokoontumiseen. (lähde: Sitra)

Suomen tavoitteena on olla avainroolissa digitaalisten kokemusten tulevaisuuden rakentamisessa ja keskittyä metaversumin kehittämiseen vastuullisesti. Tämä sisältää käyttäjien turvallisuuden, yksityisyyden ja yleisten yhteiskunnallisten vaikutusten huomioimisen.

Metaversumijohtamisen strategia perustuu suomalaisiin arvoihin kuten yhteistyöhön ja osallistamiseen, sekä monipuoliseen ekosysteemiin. Strategia on linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa ja keskeisiä tavoitteita ovat kestävä kehitys, päästöjen vähentäminen, kiertotalous, hyvinvoinnin parantaminen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäminen.

Tavoitteet on asetettu vuoteen 2035 ja strategiaa päivitetään vuosittain. Suunnitelmissa on luoda muodollinen rakenne alalle tukemaan strategian jalkauttamista ja jatkuvuutta, esimerkiksi järjestö- ja yhteistyöklusterin kanssa. Strategia toteutetaan viiden Metaverse in Action (MIA) -ohjelman kautta vuodesta 2024 alkaen. MIA-ohjelmia ovat teknologian mahdollistajat, yritysverkostot, yhteiskunnallinen, teollinen ja terveyteen liittyvä metaversumi.

”Metaversumi on edelleen enemmän visio kuin todellisuus, sillä teknologian, standardoinnin, käytettävyyden, liiketoiminnan, sääntelyn ja sisällön kehittämisen alalla tarvitaan merkittäviä askeleita. Suomi haluaa olla innostava roolimalli koko maailmalle.”, kertoi julkistuksessa Business Finlandin Account Manager, ICT and Digitalization Jani Jokitalo.

Aloite syntyi yhteistyössä yli 400 suomalaisen ekosysteemin jäsenen ja alan merkittävimpien yritysten kanssa, mukaan lukien suuret toimijat kuten Nokia, KONE, Varjo ja Dispelix. Prosessin aloitti Business Finland yhteistyössä Oulun yliopiston ja VTT:n kanssa. Alan ennustetaan Suomessa saavuttavan 30 miljardin euron volyymin vuoteen 2035 mennessä 250 yrityksen ekosysteemissä.

Match XR -tapahtumassa yli 60 laajennetun todellisuuden teknologioita hyödyntävää ja tai kehittävää organisaatiota kuten Arilyn, Formlös, Vreal, Peili Vision, ja Quarantine Studios esittelivät toimintaansa näyttelyalueella. Organisaatiot edustivat laajasti eri toimialoja johtuen teknologioiden monikäyttöisyydestä.

Tapahtuma kokosi yhteen yli tuhat osallistujaa Metropolia ammattikorkeakoulun Arabian luovalle kampukselle illan mittaan. Match XR oli yksi Slushin side event -tapahtumista.

Johanna Niemistö
asiantuntija, kansainväliset asiat
Enterprise Europe Network
Helsingin seudun kauppakamari

XR (Extended Reality) eli laajennettu todellisuus on kattokäsite mm. virtuaalisen- (VR), yhdistetyn- (MR) ja lisätyn todellisuuden (AR) teknologioille.

Metaversumi (eng. metaverse) on internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken. Metaversumi tuo tilan tunteen ja hahmot internetiin ja luo virtuaalimaailmoja toisiinsa yhdistävän verkon. (Sitra)

Immersio eli uppoutuminen toiseen todellisuuteen tai ympäristöön. Kokemus syntyy siitä, että voi olla hetken toisessa ympäristössä ja sen yksityiskohdat luovat realistisen kokemuksen.

Web 3.0:ssa data on yritysten ja organisaatioiden hallinnoimien tietokantojen sijaan hajautettuina lohkoketjuissa, ja esim. metaversumit ovat osa web 3.0:aa.

Kategoriat:ICT, Digitalisaatio