Varaudu jo arvonlisäveron muutoksiin syyskuun alussa.

Suomen hallitus on esittänyt, että arvonlisäverokantaa ja vakuutusmaksuverokantaa korotetaan 1,5 prosenttiyksikköä nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin syyskuun alussa.

Yritysten kannattaa tarkistaa voimassa olevien sopimusten ehdot veronkorotuksen siirtämisestä hintoihin, ettei korotus jää nakertamaan myyjän katetta.

Voimaantulo ja soveltaminen

Lakia sovellettaisiin, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, eli uusia verokantoja on sovellettava, jos myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu 1.9.2024 tai sen jälkeen. Verokanta määräytyy toimitus- tai suoriteperusteen mukaan.

Ennen lain voimaantuloa kertyneisiin ennakkomaksuihin sovellettaisiin aikaisempaa lainsäädäntöä. Tämä vastaa aikaisempaa käytäntöä verokannan muutostilanteissa. Voimaantulosäännökseen sisältyisi yhteisöhankintoja koskeva poikkeussäännös.

Arvonlisäverotuksen verokausi on pääsääntöisesti kalenterikuukausi ja ajallisen kohdistamisen säännökset määrittelevät, mille kalenterikuukaudelle yksittäinen liiketapahtuma kuuluu. Arvonlisäverovelvollisen on kohdistettava liiketapahtumat ja niistä suoritettavat verot, vähennettävät verot sekä niiden oikaisuerät aina tietylle kalenterikuukaudelle.

Vaikutukset yritysten toimintaan

Verokantamuutos aiheuttaa yrityksille vähintäänkin kertaluonteisia kustannuksia erilaisista järjestelmäpäivityksistä, samoin vuosi- ja neljännesvuosi-ilmoittajille voi tuottaa ylimääräistä tuskaa antaa verokausi-ilmoituksillaan kahden eri verokannan tapahtumia yhdellä verokaudella, unohtamatta tietenkään erilaisia oikaisueriä. Luottotappiot ja luottotappioiden palautukset oikaistaan aina alkuperäisen myynnin verokannalla.

Yritysten kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota :

  • pitkäaikaisiin huolto- ja toimitussopimuksiin
  • vuosialennuksiin
  • ennakkomaksujen kertymiseen

Lisäksi kannattaa tarkistaa voimassa olevien sopimusten ehdot veronkorotuksen siirtämisestä hintoihin vai jääkö korotus nakertamaan myyjän katetta.

Muita tulossa olevia arvonlisäverotuksen muutoksia

Makeisten ja suklaan alv-kantaa noussee 25,5 prosenttiin

Valmisteilla on muutos, jolla makeisten ja suklaan arvonlisäverokanta nostetaan nykyisestä elintarvikkeiden 14 prosentista yleiseen 25,5 prosenttiin. (Hallituksen esitys eduskunnalle makeisten ja suklaan arvonlisäverokannan muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

10 prosentin verokanta noussee 14 prosenttiin

Lisäksi valmistelussa on esitys arvonlisäverokantoja koskevista arvonlisäverolain muutoksista. Esityksen mukaan siirretään nykyiseen 10 %:n alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:n verokantaan, pois lukien sanoma- ja aikakauslehdet. Siirretään inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat alennettuun 14 %:n verokantaan. (Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverokantojen muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Korotusten syynä tarve paikata valtion taloutta

Arvonlisäveron korotuksen esityksen tavoitteena on parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja luoda edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Hallitus päätti korotuksista kevään kehysriihessä.

Lakiluonnosten lausuntoaika on päättynyt 17.5. Hallituksen esitykset annetaan eduskunnan päätettäviksi syysistuntokaudella, arvioitu esittelyviikko on 39/2024.

Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi on julkaistu valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Yleisen arvonlisäverokannan ja vakuutusmaksuverokannan korotukset lausuntokierrokselle – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Verot