Kauppakamari vetoaa liikenneministeri Lulu Ranteeseen. Valtatie 15:n kuormitusta kasvattavat jatkossa myös akkutehtaiden liikennevirrat.

Kehysriihineuvottelut ovat meneillään ja Kymenlaakson kauppakamari jatkaa toimenpiteitä myönteisen rahoituspäätöksen edistämiseksi valtatie 15 investointihankkeelle.

Kymenlaakson kauppakamari lähetti eilen vetoomuksen liikenneministeri Lulu Ranteelle ja Liikenne- ja viestintäministeriöön, että valtatielle 15 myönnetään Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen tiesuunnitelman mukainen investointirahoitus valtion seuraavasta budjetista tien korjausten aloittamiseksi välillä Kotka, Rantahaka – Kouvola, Tykkimäki.

Aiemmin esitettyjen, lukuisten ja painavien tien korjaamista puoltavien perustelujen lisäksi kauppakamari pyytää ministeriötä huomioimaan myös, että valtatie 15:n liikennemääriin on odotettavissa kasvua Kotka-Haminan alueelle suunniteltujen akkumateriaalitehdasinvestointien johdosta.

Kymenlaakson kauppakamari arvioi akkutehdasinvestointien aiheuttamia tulevia liikennemääriä oheisessa vetoomuksessa. Arviot on laadittu yhteistyössä Cursorin ja Kotkan kaupungin kanssa. Liikennemäärät kohdistuvat luonnollisesti pääasiassa akkutehtaiden läheisyyteen. Valtatie 15:lle kohdistuvien liikennevirtojen arvioidaan aiheutuvan pääosin akkutehtaiden rakentamisaikaisesta sekä tulevan henkilöstön Pohjois- ja Etelä-Kymenlaakson välisestä työmatkaliikenteestä sekä akkutehtaiden käyttämien alihankintayritysten liikenteestä.

Kauppakamarista korostetaan, että kyse on arvioista, sillä tutkittua tietoa asiasta ei vielä ole.

Kategoriat:Liikenne, logistiikka ja infra